Varan har lagts till i varukorgen
Webbportal för solenergi skapas
Energi 10 apr 2018
solnedgang
Energimyndigheten ser webbportalen som ett effektivt sätt att nå ut till målgrupper som solcellsinstallatörer- och leverantörer, energi- och klimatrådgivare. Foto: Mostphotos
Energimyndigheten har fått i uppdrag att utveckla en webbportal med samlad information om solel. Syftet är att underlätta för villaägare och fastighetsägare att ta reda på om det lönar sig för dem att investera i solel.

Plattformen som Energimyndigheten nu fått i uppdrag att skapa, ska enligt uppdraget framöver utgöra ett nav för offentlig och samlad information kring solel. Innehållet ska vara relevant för aktörer vid solcellsutbyggnad och bidra till att göra det enklare och på olika sätt underlätta för dem som vill installera solceller.

Vägledande vid investeringar

– Genom att bygga upp en samlad webbportal för solel ska det bli lättare att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ för den egna fastigheten eller hushållet. Portalen ska fungera som vägledande vid investeringar, men också tydligt sätta in solelen i ett systemperspektiv, säger Sara Grettve som är projektledare för uppdraget på Energimyndigheten.

Samverkan med myndigheter

Arbetet med att ta fram webbportalen kommer att bedrivas i samverkan med berörda myndigheter vars information är relevant för den enskilde som vill installera solceller. De myndigheter som än så länge ingår i samarbetet är Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och Skatteverket.

Energimyndigheten föreslår dessutom en breddning av Nätverket för vindbruk som ett komplement till uppdraget om informationsplattformen för solel.

FAKTA Exempel på aktuella områden för Energimyndighetens webbportal:

 • Energimyndigheten.se och fristående publikationer
 • Grundutbildning och insatsprojekt för energi- och klimatrådgivare
 • Fördjupningsområdet solenergi inom nätverket Bebo
 • Kommunikation om certifierade installatörer
 • Kommunikation och förenkling kring investeringsstöd
 • Kommunikation om forskningsresultat

 

Källa: Energimyndigheten
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Elproduktion Hållbarhet
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Exempel på aktuella områden för Energimyndighetens webbportal:

 • Energimyndigheten.se och fristående publikationer
 • Grundutbildning och insatsprojekt för energi- och klimatrådgivare
 • Fördjupningsområdet solenergi inom nätverket Bebo
 • Kommunikation om certifierade installatörer
 • Kommunikation och förenkling kring investeringsstöd
 • Kommunikation om forskningsresultat

 

Källa: Energimyndigheten