Varan har lagts till i varukorgen
De samlar 22 000 teknikkvinnor
teknikkvinnor
Maria Norberg och Maria Paavola driver nätverket som fått stort genomslag bland kvinnor med teknikyrken. Foto: Tobias Sterner
Deras nätverk har mer än 22 000 medlemmar. Alla är kvinnor i teknikyrken. Gruppen heter Teknikkvinnor och kom till efter en idé av Maria Paavola, byggingenjör.

Hur kommer man i kontakt med kvinnor som jobbar med teknik? Det var frågan Maria Paavola ställde sig efter att ha varit på en nätverksträff i höstas. Hon testade Facebook.

– ­Det fanns grupper där inom specifika branscher men inte någon med ett slags paraplyfunktion för alla teknikyrken, säger Maria Paavola som är ingenjör i byggteknik.

Hon startade en egen grupp och ganska snart blev det tydligt att behovet fanns. På fem dagar anslöt sig 5 000 kvinnor. Sedan dess har medlemmarna fortsatt strömma till för att idag vara över 22 000. Gruppen har fått namnet Teknikkvinnor.

Efterlyste fler engagerade

Några veckor efter uppstarten gjorde Maria Paavola en efterlysning i gruppen för att få någon mer att engagera sig. På så sätt kom hon i kontakt med Maria Norberg som är civilingenjör i industriell ekonomi. Nu driver de gruppen tillsammans, vilket exempelvis innebär att de håller i olika typer av arrangemang och träffar.

bild_teknikkvinnor Gruppen fortsätter locka medlemmar. Foto: Facebook

Bland annat ordnar de "inspirationsevent" och är runt i landet tillsammans med Sveriges ingenjörer för sammankomster där kvinnor ska kunna ses och nätverka. Intresset är stort.

– Både företag och organisationer hör av sig och vill hjälpa till eller ordna event tillsammans med oss. Många ser att vi är en målgrupp som de annars kanske har svårt att nå, säger Maria Paavola.

Även om det sker arrangemang och fysiska möten så är det fortfarande Facebook-gruppen som är stommen i nätverket. Det är där den huvudsakliga aktiviteten pågår. Inte minst handlar det om att medlemmarna gör inlägg där de ber om råd och tips, vill ha synpunkter på något som hänt på jobbet eller bara peppa varandra.

Förhoppningen är att det ska finnas mötesplatser och ambassadörer som hjälper oss

Ringar på vattnet

Gruppen skapar också ringar på vattnet. Det är till exempel inte ovanligt att medlemmar lägger upp bilder och inlägg från egna träffar som de haft på sina hemorter. Ungefär så hoppas Maria Paavola att nätverket ska fungera i allt högre utsträckning.

– Vi skulle gärna se etablerade nätverk på lokal och regional nivå som fungerade utan att vi är ute så mycket i landet. Teknikkvinnor har vuxit oerhört snabbt, vi försöker hänga med i tempot och börjar nu ta tag i frågor kring strategi och framtid. Bland annat tittar vi på hur vi kan engagera medlemmar runt om i landet så att inte vi två blir en begränsning.

Ytterligare en vision är att nå lägre ner i åldrarna. Framöver vill Maria Paavola och Maria Norberg kunna bidra till att inte bara locka kvinnor till teknikyrken – utan också unga flickor. Ska framtidens kompetensbehov klaras av krävs ett långsiktigt arbete för att få fler till branschen, konstaterar de.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Hotande brist på ingenjörer

  • I Sverige är andelen kvinnor på ingenjörsvetenskapliga utbildningar 29 procent, vilket är en relativt låg siffra jämfört med flera länder.
  • På gymnasieskolorna är det 37 procent av tjejerna som är intresserade av teknik men av dem är det bara 41 procent kan tänka sig att arbeta med det i framtiden.
  • År 2030 kommer det att saknas över 35 000 ingenjörer i Sverige.
Källa: Ungdomsbarometern och Prognosinstitutet
Bevaka ämnen i artikeln

Jämställdhet och mångfald Kompetens Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Hotande brist på ingenjörer

  • I Sverige är andelen kvinnor på ingenjörsvetenskapliga utbildningar 29 procent, vilket är en relativt låg siffra jämfört med flera länder.
  • På gymnasieskolorna är det 37 procent av tjejerna som är intresserade av teknik men av dem är det bara 41 procent kan tänka sig att arbeta med det i framtiden.
  • År 2030 kommer det att saknas över 35 000 ingenjörer i Sverige.
Källa: Ungdomsbarometern och Prognosinstitutet