Varan har lagts till i varukorgen
AR visualiserar information från CoClass
Konstruktion 27 apr 2018

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

Svensk Byggtjänsts Mikael Malmkvist provar ett par AR-glasögon på Odenplan tillsammans med Fredrik Johansson, Information Experience. Foto: Frida Backjanis
I projektet CoClass och LOD verifieras att CoClass stödjer informationsbehovet och ett obrutet informationsflöde under alla skeden av ett byggnadsverks livscykel.

Svensk Byggtjänst har varit initiativtagare till det nyligen avslutade utvecklingsprojektet CoClass och LOD som finansierats av Smart Built Environment samt en rad övriga projektmedlemmar.

Syftet med projektet har varit att verifiera att CoClass stödjer informationsbehovet och ett obrutet informationsflöde under alla skeden av ett byggnadsverks livscykel. Som ett steg i den riktningen beskrivs hur leveranser av information för olika syften kan betecknas.

Level of information need

Akronymen LOD diskuteras flitigt i BIM-sammanhang och hade ursprungligen betydelsen level of detail, det vill säga hur detaljerad en grafisk BIM ska vara ritad i olika skeden av byggprocessen.

Så småningom kom LOD att mer handla om själva processen och hur bestämd en modell är i olika skeden. LOD har då istället fått betydelsen level of development.

I syfte att anpassa begreppet till kommande europeisk standard föreslås här att akronymen LOIN (level of information need) används.

Redovisning med AR-modeller

Genom en fallstudie av en komplex plats – Odenplan i Stockholm – har ambitionen varit att simulera behov och utbyte av information i gränssnittet mellan olika byggnadsverk och dess aktörer. Vi skapade en BIM utifrån olika underlag exempelvis detaljplaner, laserscanning, samt inventering på plats.

Fallstudien redovisas genom 3D-, VR- och AR-modeller där olika byggnadsverk samtidigt befinner sig i olika livscykelsteg. VR och AR börjar bli en etablerad teknik i branschen men man har i CoClass och LOD-projektet velat visa på möjligheterna att även visualisera själva informationen, det vill säga I:et i BIM.

Exempelvis visas ett café som befinner sig i planeringsstadiet, objekt som är osynliga under marken samt utrymmen osynliga för ögat såsom torghandelsplatser, sittytor, detaljplanegränser med mera.

Fördjupningsmaterial

FAKTA AR och VR

Förstärkt verklighet eller augmented reality, AR, är ett begrepp inom informations- teknik. Förstärkt verklighet är en direkt eller indirekt betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element förstärks, eller kompletteras, med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data. Tekniken fungerar genom att öka uppfattningen om den nuvarande verkligheten till skillnad från virtuell verklighet, VR, som ersätter den verkliga världen med en simulerad.

Källa: Wikipedia
FAKTA BIM

BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering eller på engelska Building Information Modeling. BIM innebär att en 3D-modell skapas i en byggprocess för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnader och processerna och besluten kring byggnaden.

Källa: Wikipedia
Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Produktion Projektering Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA AR och VR

Förstärkt verklighet eller augmented reality, AR, är ett begrepp inom informations- teknik. Förstärkt verklighet är en direkt eller indirekt betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element förstärks, eller kompletteras, med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data. Tekniken fungerar genom att öka uppfattningen om den nuvarande verkligheten till skillnad från virtuell verklighet, VR, som ersätter den verkliga världen med en simulerad.

Källa: Wikipedia
FAKTA BIM

BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering eller på engelska Building Information Modeling. BIM innebär att en 3D-modell skapas i en byggprocess för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnader och processerna och besluten kring byggnaden.

Källa: Wikipedia