Varan har lagts till i varukorgen

Tips sökes för enklare byggregler

Bestämmelser 22 sep 2017
installation
Många allmänna råd i BBR tolkas som krav, vilket kan fördyra byggandet. Ett SBUF-projekt ska analysera detta på installationsområdet. Foto: Anders Wester
Ett nystartat SBUF-projekt ska analysera BBR:s kostnadspåverkan på installationer. Nu efterlyses synpunkter från branschen. Hur kan byggreglerna förenklas inom installationsområdet?

Nyligen presenterades rapporten "Fler, billigare och bättre bostäder – är det möjligt genom att förenkla byggreglerna?", som är en redovisning av ett SBUF-projekt om kostnadskonsekvenser av detaljerade krav och råd i bland annat Boverkets byggregler, BBR.

Projektet berörde dock inte installationer. Installatörsföretagen har därför initierat projektet "BBR:s kostnadspåverkan på installationer" som ska komplettera tidigare projekt och ge en bättre helhetsbild.

Vad tycker branschen?

Syftet med projektet är att lyfta upp ett antal fördyrande regler och allmänna råd samt visa kostnadskonsekvenserna av dessa. Men även att belysa värdet av vissa regler och krav som ibland ifrågasätts av kund.

Nu vill arbetsgruppen inom projektet få tips och synpunkter från branschen.

  • Vilka texter i BBR bör ändras eller utgå för att de är onödigt kostnadsdrivande?
  • Vilka allmänna råd i BBR tolkas otillbörligt som krav?
  • Är delar av samhällets krav på kontroll och verifiering en onödig fördyring?

Alla förslag och synpunkter är välkomna. Synpunkterna skickas till Hans Söderström på Installatörsföretagen senast den 15 oktober.

SABO:s kombohus blir referensprojekt

Förra veckan genomfördes det första referensgruppsmötet i projektet och då diskuterade man bland annat om vad projektet bör fokusera på.

– Vi ska titta på reglerna som påverkar installationerna i byggnaderna. Vi får inte vara för fyrkantiga när vi läser rubriken på ansökan, sa Mårten Lindström, More10 AB, som är med i arbetsgruppen.

På referensgruppsmötet diskuterade man även konkreta referensobjekt som man kan koppla eventuella analyser till i projektet och SABO:s kombohus föreslogs då som ett lämpligt referensobjekt.

Resultatet presenteras i vår

Projektet kommer att pågå till den 31 mars 2018. Resultatet av projektet ska publiceras i en lättillgänglig rapport, som ska vända sig till myndigheter, politiker, beställare och fastighetsägare.

FAKTA Bakgrund

I februari tillsatte regeringen en utredning för att se över och modernisera delar av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler. Utredningen ska redovisas i etapper under höstarna 2017, 2018 samt 2019.

Förhoppningen är att resultaten i SBUF-projekten ska kunna användas i samband med utredningen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Vatten och avlopp Ventilation Värme Kyla
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bakgrund

I februari tillsatte regeringen en utredning för att se över och modernisera delar av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler. Utredningen ska redovisas i etapper under höstarna 2017, 2018 samt 2019.

Förhoppningen är att resultaten i SBUF-projekten ska kunna användas i samband med utredningen.

Fördjupningsmaterial