Varan har lagts till i varukorgen

Stora järnvägssatsningar i ny transportplan

Finansiering 5 sep 2017
snabbtag
I förslaget till ny transportplan för 2018-2029 finns stora satsningar på järnvägen med. Bland annat ska det bli fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Foto: Jan-Erik Kaiser
Trafikverket lämnade i förra veckan sitt förslag till regeringen över bland annat vilka väg- och järnvägsprojekt som man vill investera i under perioden 2018–2029. Bland förslagen finns den nya järnvägssträckan Järna-Linköping.

I torsdags i förra veckan lämnade Trafikverket över sitt förslag till regeringen av den nya nationella transportplanen för perioden 2018–2029.

Finansieringen under den här perioden beräknas av myndigheten till cirka 622 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder kronor mer än den nuvarande planen.

Stora satsningar i järnväg

Ny järnväg utgör en av de största delarna av investeringarna i den nya transportplanen. Bland annat ska finansieringen räcka till:

  • Dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg på Västkustbanan
  • Ny tågtunnel med dubbelspår under Varberg
  • Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm
  • Utbyggnad till dubbelspår söder om Sundsvall.

Samtidigt är planen att påbörja byggandet av järnväg för höghastighetståg innan 2029. De delar som Trafikverket föreslår är att påbörja byggandet med sträckorna Lund-Hässleholm och Ostlänken, en ny järnväg mellan Järna söder om Stockholm till Linköping.

Lägre hastighet för snabbtåg

Byggstart för Ostlänken är planerat att ske i början av den nya planperioden. Sträckan Lund-Hässleholm kan dröja några år till. Trafikverket föreslår också att den nya höghastighetsjärnvägen ska byggas för tågtrafik med hastigheten 250 km/h, istället för tidigare planerade 320 km/h.

Dessutom vill myndigheten bygga den nya järnvägen på ballasterat spår, järnväg som vilar på makadam. Anledningen är att investeringskostnaden bedöms minska med omkring 15–25 miljarder kronor enligt Trafikverket och höghastighetsbanan kan bli klar tidigare. Samtidigt skulle underhållskostnaden öka och restiderna bli längre än vad man hittills planerat.

Kritik och beröm

Förslaget har mötts av kritik och beröm. Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala är positiv till beslutet om utbyggd järnväg mellan Stockholm och Uppsala.

– Det har väldigt stor betydelse för Uppsalas utveckling och för hela Uppsala Regionens utveckling, säger han till P4 Uppland.

Johan Trouve, vd för Västsvenska handelskammaren är kritisk mot vad han ser som bristande investeringar i Västsverige. Särskilt kring järnvägssträckan Göteborg-Borås.

– Det här innebär i princip inga pengar till Västsverige. Det är märkligt att man planerar för en fyraspårssträcka mellan Stockholm-Uppsala innan man ens påbörjar Göteborg-Borås. Det är den näst största pendlingssträckan i Sverige – och den håller museistandard i dag, säger han till tidningen GP.

I korthet

Men det är inte bara i järnvägar som investeringar kan komma att påbörjas under perioden 2018–2029. Trafikverket har också förslag på flera andra projekt som man vill genomföra.

  • Större ombyggnader av E22 i Blekinge, Skåne, Småland och Östergötland
  • Täbystråket, större utbyggnad av cykelväg i Stockholmsområdet
  • Utbyggnad av väg E20
  • Nya slussar vid Trollhätte kanal

Förslaget ska nu ut på remiss till de instanser som är berörda. Alla remissynpunkter ska vara inne senast den 30 november. Under våren 2018 ska regeringen bestämma sig om innehållet i planen.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Fördelning av pengar

333,5 miljarder kronor till investeringar i järnväg, väg, slussar och så vidare.

125 miljarder kronor för drift, underhåll och reinvesteringar av järnväg.

164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar samt medfinansiering till enskilda vägar.

Källa: Trafikverket
Bevaka ämnen i artikeln

Finansiering Samhällsplanering Rälsarbete Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Fördelning av pengar

333,5 miljarder kronor till investeringar i järnväg, väg, slussar och så vidare.

125 miljarder kronor för drift, underhåll och reinvesteringar av järnväg.

164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar samt medfinansiering till enskilda vägar.

Källa: Trafikverket