Varan har lagts till i varukorgen
Regeringen satsar på bättre inomhusmiljö
Innemiljö 29 sep 2017
peter-eriksson-webb
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson presenterade nyligen en satsning som ska leda till en bättre inomhusmiljö. Foto: Charlotte Steen
Regeringen satsar totalt 100 miljoner kronor på bättre inomhusmiljö. "Det finns ett behov av att sammanställa, tillgängliggöra och sprida kunskap om hur inomhusmiljön i byggnader kan påverkas", säger bostadsminister Peter Eriksson.

I tisdags presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (mp) en satsning i flera delar som ska leda till färre byggskador och en bättre inomhusmiljö. För satsningen får Boverket i 2018 års budgetproposition ett ökat anslag på 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen 2019-2021.

–  I dag tillbringar de flesta av oss större delen av vår tid inomhus och det ska naturligtvis inte vara någon hälsorisk. Nu förstärker vi arbetet med att skapa bättre inomhusmiljö och säkrare hus, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Kompetenssatsning för sunda bostäder

Det stora antalet bostäder som i dag byggs kommer att stå i många år och de behöver vara säkra och hälsosamma att bo och leva i. Därför är det viktigt att byggmetoder och material väljs och byggandet utförs på ett sätt som resulterar i hållbara byggnader med en god inomhusmiljö.

Regeringen kommer därför att förstärka Boverkets arbete för att öka kompetensen och kunskapen om inomhusfrågor bland exempelvis kommuner, byggherrar och förvaltare.

–  Det finns ett behov av att sammanställa, tillgängliggöra och sprida kunskap om hur inomhusmiljön i byggnader påverkas av val av material, byggteknik och utförande, exempelvis hur skador orsakade av fukt och mögel uppkommer och kan förhindras, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Positiva reaktioner från branschen

På branschorganisationen Svensk Ventilation är satsningen på inomhusmiljö efterlängtad.

–  Vi är positiva till att satsningen går till att höja kompetensen inom området inomhusmiljö. Idag byggs det allt mer och det är viktigt att det byggs rätt. Även uppföljningen av undersökningen BETSI (Bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö) är vi nöjda med. Det var tio år sedan sist så det är aktuellt att titta på det igen, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Förebygga byggskador

Bostadsbyggandet sker i dag på en historiskt hög nivå. Samtidigt har regeringen uppmärksammat att det har upptäckts systematiska byggfel och byggskador under de senaste åren. Regeringen förstärker därför Boverkets arbete med att motverka dessa problem.

–  Ett förstärkt arbete för att motverka byggskador och byggfel bidrar till ett effektivt byggande med lägre byggkostnader, sparade samhällsresurser och på sikt en ökad konsumenttrygghet, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Boverkets förstärkta arbete att motverka byggskador blir även ett ytterligare stöd för en eventuell uppdatering och revidering av aktuella regelverk. Utredning och analys av orsaker till byggskador kan synliggöra brister i regelverk eller dess tillämpning och bidra med insyn vid framtida revideringar av byggregelverk och tillsynsvägledning. Läs artikeln Byggskador sätts under lupp.

Uppdatering av BETSI

I satsningen avsätter regeringen även medel till Boverket för en uppföljning av den rikstäckande undersökningen BETSI. Undersökningen, som sedan 2008 har använts som underlag i ett flertal utredningar och rapporter, behöver uppdateras och aktualiseras.

britta-permats-webb
Britta Permats, vd Svensk Ventilation.
Bevaka ämnen i artikeln

Innemiljö Bostäder Energieffektivisering Hållbarhet Finansiering
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

britta-permats-webb
Britta Permats, vd Svensk Ventilation.