Varan har lagts till i varukorgen

Regeringen höjer stödet till solceller

Energi 26 sep 2017
solceller_pengar
Med hjälp av regeringens höjda solcellsinvesteringsstöd är det tänkt att köerna ska minska och att fler ska kunna installera solceller på sina tak. Fotomontage: Anders Wester (solceller) och Roland Magnusson (pengar)
Regeringen föreslår i sin budgetproposition en höjning av det statliga investeringsstödet för solceller. Budgeten ökar årligen med 500 miljoner kronor och stödet höjs från 20 procent till 30 procent av investeringskostnaden.

– Solceller kommer att spela en viktig roll i ett framtida hållbart energisystem. Idag står 3 000 hushåll i kö för att ta del av regeringens solinvesteringsstöd. Vi vill ta bort kön och öka takten i utbyggnaden, säger Isabella Lövin, klimatminister (MP) samt vice statsminister. (se mer info i fördjupningsmaterialet till höger).

Populärt stöd har skapat långa köer

Solcellsbidraget, det vill säga det statliga investeringsstödet för solceller, har varit eftertraktat sedan det infördes 2009. Länsstyrelserna som handlägger bidraget har fått in många ansökningar från företag och hushåll som vill investera i solceller. Det har resulterat i långa kötider, ofta uppemot två år.

isabellalovin_1 Isabella Lövin. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Genom att höja stödet lovar regeringen nu i sin höstbudget att kötiderna ska minska. Redan i år satsar man ytterligare 200 miljoner kronor och från och med 2018 ska bidragspotten öka med drygt 500 miljoner kronor årligen.

De flesta positiva till regeringens satsning

Regeringen vill också öka privathushållens vilja att investera i solceller genom att höja ersättningsnivån från 20 till 30 procent av investeringskostnaden.

Hos de flesta i solenergibranschen borde regeringens satsningar på solceller ses som en välkommen nyhet. Men bidragssystemet är inte enbart positivt menar Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi.  

– Det är väldigt positivt att regeringen vill få bort kön av bidragsansökningar och förenklingar i sökprocessen. Detta står vi helt bakom. Dock är vi kritiska till att stödnivån höjs från 20 procent till 30 procent, säger Johan Lindahl till TT.

På sikt vill branschorganisationen att stödet minskas och så småningom fasas ut.

Boverket ska utreda slopat bygglov

Regeringen vill även se över möjligheterna att göra det enklare att söka stödet och har gett Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett generellt undantag för bygglovskrav för solpaneler. Samt att man ser över stödets utformning och ansökningsförfarande för att se vilka möjligheter de finns till förenkling.

 

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö Bostäder Elproduktion
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial