Varan har lagts till i varukorgen
Mer pengar till bostäder och miljö i regeringens budget
Bostäder 26 sep 2017
svenska-sedlar
I sitt förslag för budget 2018 föreslår regeringen bland annat att bidrag för klimatanpassning höjs från dagens 117 miljoner kronor om året till 214 miljoner nästa år, för till exempel skredsäkring längs med Göta älv. Foto: Roland Magnusson, Mostphotos
Regeringens förslag till budget för 2018 innehåller stora satsningar på miljö och bostäder. Bland annat vill man öka investeringsstödet för att få fram fler hyres- och studentbostäder och få till läkemedelsrening i avloppsvatten.

I förra veckan presenterade regeringen sin budgetproposition för 2018. Inom bostads- och miljösektorn finns det flera satsningar som är tänkta att sätta igång nästa år.

Mer pengar till hyresrätter

Ett nytt stöd som regeringen vill införa under 2018 är ett stöd för innovativt och hållbart byggande. På bomässan Vallastaden presenterade bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson (MP) förslaget.

– Det är väldigt viktigt att de bostäder som byggs i dag är klimatsmarta, byggda av hållbara material och tar tillvara på innovativa och arkitektoniska lösningar, sade Peter Eriksson.

Förslaget är att det 2018 avsätts 75 miljoner kronor till stödet och att det sedan höjs till 100 miljoner kronor per år under 2019 och 2020.

Regeringen vill utöka investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande från 2,7 miljarder kronor 2017 till 3,2 miljarder från och med 2018. Samtidigt vill de minska stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande, från dagens 1,8 miljarder kronor till 1,3 miljarder kronor.

Vill se mer satsningar

Flera aktörer tycker att regeringens budgetproposition för 2018 innehåller för få satsningar.

– Det byggs fler bostäder idag än på mycket länge men vilka byggs det för? Människor måste kunna efterfråga och ha råd med det som byggs. Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Då krävs en massiv satsning på hyresrätter människor har råd att bo i, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i ett pressmeddelande.

Även SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är kritiska till uteblivna satsningar.

anders-nordstrand Anders Nordstrand. Foto: SABO

– Jag beklagar att regeringen inte tagit chansen att använda delar av det stora reformutrymmet till att förbättra bostadsmarknaden. En viktig del hade varit att stärka hyresrätten genom skattereformer. Vi vet att många kommuner behöver fler hyresrätter men dagens system hämmar en sådan utveckling, säger Anders Nordstrand, VD för SABO, i ett pressmeddelande.

Samtidigt välkomnar organisationen bland annat att pengar avsätts till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

Bättre rening

Regeringen har också lagt förslag på att införa ett investeringsstöd för gröna städer. 2018 skulle det i så fall uppgå till 100 miljoner kronor, för att till 2019 stiga till 500 miljoner kronor.

Tanken från regeringens sida är att stödet ska användas för att öka kommuners möjlighet att få till grönare städer, ekosystemtjänster och förbättra barns utemiljöer.

Dessutom vill de satsa på att begränsa utsläpp av läkemedelsrester till vatten, bland annat genom mer avancerad avloppsrening. För 2018 kan det bli 45 miljoner kronor som kommuner ska kunna använda för att investera i ny teknik.

Utdrag ur regeringens budget för 2018

Bidrag för åtgärder mot radon. Införs under 2018 på 34 miljoner. Planeras att höjas 2019 till 72 miljoner kronor.

Bidrag för ökat bostadsbyggande. Sänks från dagens 1,8 miljarder kronor till 1,3 miljarder nästa år.

Investeringsstöd för hyres- och studentbostäder. Höjs från dagens 2,7 miljarder kronor till 3,2 miljarder kronor per år 2018–2020.

Innovativt och hållbart byggande. Nytt stöd på 75 miljoner kronor 2018. Föreslås öka till 100 miljoner kronor per år 2019–2020.

Mot plast i hav. 78 miljoner kronor till Naturvårdsverket per år 2018–2020 för att minska och få bort plast i hav och natur.

Mer pengar till klimatanpassning. Höjs till 214 miljoner kronor under 2018 och 359 miljoner kronor 2019. Ska förebygga och begränsa klimatförändringar.

Bättre läkemedelsrening. Mer avancerad avloppsrening mot läkemedelsrester. 45 miljoner kronor 2018, höjs till 50 miljoner 2019 och 70 miljoner 2020.

Mer klimatinvesteringar. Blir 1,5 miljarder 2018, 2 miljarder 2019 och 3 miljarder 2020.

Premie för elcyklar. Regeringen inför en premie för privatpersoner som köper elcykel. 350 miljoner kronor per år 2018–2020.

Nytt stöd för gröna städer. 100 miljoner kronor under 2018. 2019–2020 cirka 500 miljoner kronor per år i stöd. Ska främja grönare städer.

Planeringsbidrag för vindkraft. Ges till kommuner för att underlätta ny vindkraft. 2018–2020, på 70 miljoner kronor per år.

Utökat bidrag för solceller. Höjs till 525 miljoner kronor under 2018 och 2019. Stödet ska täcka 30 procent av investeringskostnaden.

Utökad yrkeshögskola. Nästa år blir det 1100 nya platser på yrkeshögskolan. Fram till 2022 vill man utöka skolan med 14 000 platser. Hela expansionen beräknas kosta 920 miljoner kronor.

Mer yrkesutbildning. 400 miljoner kronor läggs på 7 750 fler platser inom regionalt yrkesvux. Av dessa ska 1000 vara för yrkesförare.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Finansiering Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter