Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Långa omkörningsfält sparar ingen restid
Forskning 19 sep 2017
motesfria-vagar
Omkörningsfält med en längd mellan 1040 och 1400 meter på mötesfria vägar är mest optimalt för kortast restid men skillnaden blir väldigt liten enligt en ny rapport från VTI. Foto: Sten-Åke Stenberg
Omkörningsfält på mötesfria vägar behöver inte vara otroligt långa för att korta restiden. Enligt en ny rapport från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, vinner man lite på att göra dem längre än 1,4 kilometer.
Viktor Bernhardsson, forskningsingenjör på VTI, har varit med och undersökt hur restiderna på 2+1 vägar, mötesfria vägar, påverkas beroende på hur långa omkörningsfälten är. Resultatet har nu presenterats i rapporten "Effektiva omkörningsfält på 2+1 vägar".

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

OM Undersökningen

Trafiksimuleringen utfördes med trafiksimuleringsmodellen Rural Traffic Simulator. Data som använts är från mätningar som har gjorts på mötesfria landsvägar och motortrafikleder, som har en hastighetsgräns på 100 kilometer i timmen.

I simuleringarna fanns enbart personbilar, tunga lastbilar utan släp samt med. Inga korsningar, cirkulationsplatser eller påfarter samt avfarter var kalkylerade. Vägarna som simulerades var raka och plana.

Källa: "Effektiva omkörningsfält på 2+1 vägar"
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Undersökningen

Trafiksimuleringen utfördes med trafiksimuleringsmodellen Rural Traffic Simulator. Data som använts är från mätningar som har gjorts på mötesfria landsvägar och motortrafikleder, som har en hastighetsgräns på 100 kilometer i timmen.

I simuleringarna fanns enbart personbilar, tunga lastbilar utan släp samt med. Inga korsningar, cirkulationsplatser eller påfarter samt avfarter var kalkylerade. Vägarna som simulerades var raka och plana.

Källa: "Effektiva omkörningsfält på 2+1 vägar"
Fördjupningsmaterial