Varan har lagts till i varukorgen
Kraven på OVK-kontrollanter kan lättas
Ventilation 5 sep 2017
Mätning av luftflöde
Reglerna om OVK upplevs otydliga, både när det gäller kraven vid certifiering av kontrollanter och undantaget från OVK-besiktning för en- och tvåbostadshus. Foto: Anders Wester
Boverket har skickat ut en remiss med förslag till ändringar i sina föreskrifter och allmänna råd om obligatorisk ventilationskontroll, OVK.
Inom de närmaste åren kommer många av dagens funktionskontrollanter att gå i pension. Samtidigt ökar behovet av kontrollanter på grund av det höga bostadsbyggandet. Boverket anser därför att tillgången på kontrollanter måste säkerställas i framtiden.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Bestämmelser Innemiljö Utbildning Kompetens
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter