Varan har lagts till i varukorgen

Arkitekturen ska väcka barnens lust att lära

Arkitektur 28 sep 2017
skolan_ny_bild
Mot staden är skolans fasad en tegelmur som ändrar karaktär till en mjukare fasad i trä mot skolgården och parken. Byggnadens svängda form ramar in utemiljön som en traditionell skånegård. Foto: Liljewall arkitekter
Mot staden är skolans fasad en tegelmur som ändrar karaktär till en mjukare fasad i trä mot skolgården och parken. Byggnadens svängda form ramar in utemiljön som en traditionell skånegård. Foto: Liljewall arkitekter
Uteklassrum för odling, inga dolda hörn för att minska mobbning och mysiga krypin inomhus för lugn och ro. Hyllievångsskolan är byggd med fokus på dagens pedagogik och att skapa ett positivt lärande för barnen.

Hyllievångsskolan är den första skolan i Malmös nya stadsdel Hyllie och invigdes för bara ett par veckor sedan. Skolan ligger placerad i gränslandet mellan staden och landskapet. Skolgården vetter ut parken.

Goda miljöer för barn är jätteviktigt och de måste byggas smart med fantasi och lekfullhet

Hela området ska fungera både som skolgård för eleverna och som kvarterspark för de boende i Hyllie. Här finns en populär skateboardpark och en bäck som ska kunna användas i undervisningen. Den får även fungera som en naturlig gräns mot allmänheten under skoltid i stället för  staket.

Projektet en av de nominerade till Årets Bygge

Skolan har nu blivit nominerad till Årets Bygge 2018. Tävlingen arrangeras av Svensk Byggtjänst tillsammans med tidningen Byggindustrin och i mars nästa år koras vinnaren av priset.

Barnen ska känna sig trygga i skolan

Stefan Östman, ansvarig arkitekt på Liljewall, säger att utgångspunkten varit en modern syn på lärande.

– Vi har velat skapa en lekfullhet i miljön och ge möjlighet till många olika slags upplevelser under dagen.

Ett område som man fokuserat extra på har varit att skapa en trygg miljö för barnen. Bland annat har  lärarnas konferensrum placerats nära kapprummet så att barnen ska veta att det finns vuxna i närheten som kan ingripa om det behövs. Man har även valt att inte ha några dolda hörn utomhus för att det inte ska kunna bildas några mobbningshörnor.

– Det är viktigt att barnen är synliga och att det finns en trygghet både inomhus och utomhus.

Om eleverna känner sig trygga i sin skolmiljö kan de också lära sig bättre, resonerar arkitekterna.

En skofri skola är tystare och vänligare

Hyllievångsskolan är en skofri skola. När man kommer in genom den gemensamma entrén möts man av mysiga sittmöbler vid vilka man börjar med att ta av sig sina skor.

– Jag tror att en skofri skola ger en lite mjukare, tystare och vänligare miljö, säger Stefan Östman.

Kemi och bildlektioner i utomhusklassrum

Något som inte är så vanligt på skolor idag är uteklassrum, men det finns här på Hyllievångsskolan, uppe på skolans tak.

Tanken är att lärarna ska kunna hålla undervisning i till exempel biologi och naturvetenskap utomhus under stora delar av året. Här finns växtväggar att studera och barnen kan odla grönsaker och blommor och även rita och måla under bildlektionerna.

I början av 1900-talet trodde man verkligen att barnen påverkades av att ha en fin skola

En skola är en komplicerad byggnad att rita och planera. Det är många olika verksamheter och aktiviteter som ska samsas på samma yta: barn och personal ska kunna äta, det ska finnas plats för katederlektioner, grupparbeten och även speciella ämnen som musik, slöjd och idrott.

Problemet med många skolor idag är att de består av många klassrum och korridorer och alldeles för lite mötesplatser.
– Det måste finnas möjlighet att vara mer flexibel, som att ha plats för grupper, både små och stora, som att två klasser arbetar ihop. Den gamla katederundevisningen är inte allenarådande längre.

Många redan uppmärksammat skolan

Stefan Östman har en tes om att det i början av 1900-talet, när han menar att många bra skolor byggdes, var det de bästa arkitekterna som ritade skolorna. Man trodde verkligen att barnen påverkades av att ha en fin skola.

– Det tycker vi att vi fått göra nu med Hyllievångsskolan. Den har en stark och tydlig arkitektur och många har redan uppmärksammat skolan, just för att man satsat på barnen. Det fanns en ambition från de som initierade projektet att man ville satsa på en fin skola i den nya stadsdelen.

Det roligaste projektet de arbetet med

Stefan Östman säger att det är det roligaste projektet han arbetat med och att projektgruppen fungerat mycket bra. När han varit ute på bygget har han fått uppfattningen att även de som arbetade med bygget hade samma känsla.

– Jag brinner för att bygga skolor och förskolor. Det känns både inspirerande och meningsfullt att få bygga något fint åt barnen och de som arbetar här. Pedagogerna är förstås de viktigaste på skolan, menar han. Men miljön kan också ha en stor inverkan och stödja lärandeprocesserna på ett bra sätt.

Om projektet (källa: Byggindustrin)

Projektnamn: Hyllievångsskolan.

Byggherre: Stadsfastigheter, Malmö stad.

Byggentreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Hyresgäst: Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Fritidsförvaltningen.

Byggledare: Byggadministration Harald Olsson.

Projektledning: Byggadministration Harald Olsson.

Installationssamordnare: Cad Studion.

Projekteringsledare: Byggadministration Harald Olsson.

Konstruktör: Tyréns.

Arkitekt: Liljewall Arkitekter.

Landskapsarkitekt: Sweco Architects (f.d. Grontmij).

VVS-konsult: Sweco Systems.

El-konsult: Sweco Systems (f.d. Grontmij).

Ventilationskonsult: Sweco Systems (f.d. Grontmij).

VVS-entreprenör: Lindholms Värme.

Ventilationsentreprenör: Ventilations Entreprenad (VEAB).

Elentreprenör: Eitech Electro.

Stomentreprenör: Marsalis Bygg Sverige.

Markentreprenör: Antonssons Mark & Entreprenad.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 197 miljoner kronor.

Totalkostnad: 237 miljoner kronor. 

FAKTA Om den nya skolan i Hyllie

Hyllievångsskolan rymmer 630 elever, förskoleklass till årskurs 6 och en förskola på fyra avdelningar med plats för 72 barn.

Ambitionen har varit att skapa en klimatsmart och framtidsorienterad skola där barnen får lära sig om allt från källsortering till hur mycket energi som skolans solceller producerar.

 Skolan är helt självförsörjande på el. Solcellerna som är placerade på skolans tak är nu södra Sveriges största solcellsanläggning. 

En del av installationerna på skolan är synliga bakom plexiglas för att kunna användas undervisningen och förevisas för besökande. I skolans entré finns en display som visar hur mycket el som produceras och förbrukas på skolan.

 

Källa: Hyllievångsskola
stefan-ostman
Stefan Östman, ansvarig arkitekt Liljewall. Foto: Privat
FAKTA Det här är Årets Bygge

  • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
  • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
  • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
  • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
  • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Elinstallation Energi Innemiljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Om den nya skolan i Hyllie

Hyllievångsskolan rymmer 630 elever, förskoleklass till årskurs 6 och en förskola på fyra avdelningar med plats för 72 barn.

Ambitionen har varit att skapa en klimatsmart och framtidsorienterad skola där barnen får lära sig om allt från källsortering till hur mycket energi som skolans solceller producerar.

 Skolan är helt självförsörjande på el. Solcellerna som är placerade på skolans tak är nu södra Sveriges största solcellsanläggning. 

En del av installationerna på skolan är synliga bakom plexiglas för att kunna användas undervisningen och förevisas för besökande. I skolans entré finns en display som visar hur mycket el som produceras och förbrukas på skolan.

 

Källa: Hyllievångsskola
stefan-ostman
Stefan Östman, ansvarig arkitekt Liljewall. Foto: Privat
FAKTA Det här är Årets Bygge

  • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
  • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
  • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
  • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
  • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial