Varan har lagts till i varukorgen

Här vill man bygga nya städer och stadsdelar

Bostäder 8 sep 2017
bostadsbygge
Prognosen är att 100 000 bostäder kan byggas i de områdena som pekas ut. Foto: Leif Ingvarsson
I nio områden i sex olika kommuner kan nya städer och stadsdelar byggas. Det presenterades av bostadsminister Peter Eriksson (MP) i förra veckan. De flesta hamnar kring Stockholmsområdet.

Landstingsrådet Johan Edstav (MP), som är samordnare för att hitta platser som är lämpliga för exploatering, var med vid presentationen. Hans uppdrag gavs av regeringen i november förra året att hitta områden där nya stadsdelar, tätorter eller städer kan byggas och där planer finns på att exploatera området men där det inte har kunnat genomföras.

johan-edstav Johan Edstav. Foto: Uppsala kommun

De nya områdena som nu har presenterats beräknas kunna ge plats för cirka 100 000 nya bostäder. (Se faktarutan för områdena som kan bli bebyggda.)

Ny infrastruktur

Men många av de nya områdena är beroende av att ny infrastruktur byggs, förklarade Peter Eriksson.

– De är beroende av att infrastrukturen blir bättre för att vissa projekt ska kunna genomföras. Med fyra spår mellan Uppsala och Stockholm finns det en stor potential.

I Trafikverkets förslag till ny transportplan, som också presenterades i förra veckan, var ett av förslagen att man ska påbörja bygget av just det innan 2029.

De nya stadsdelarna ska också fungera som testbäddar för ny teknik.

– Det ger möjlighet till att använda ny teknik och att använda en genomtänkt planering för att få fram nya bostäder och stadsdelar. Det ger chansen att man tänker rätt från början i hur nya tekniker ska användas, hur man undviker segregation och får en bra kollektivtrafik, sade Peter Eriksson.

Fler har möjlighet

Intresset har också varit stort och man har gått igenom planer för större exploatering i cirka 40 kommuner.

Samtidigt bedömer utredaren Johan Edstav att det finns fler områden som har stor potential att exploateras men att det finns hinder som den nuvarande utredningen inte kan lösa. Detta berör till exempel flera kommuner kring Malmö.

Därför vill man att det ska inrättas en samordningsfunktion som ska erbjuda stöd och dialog vid större planerade exploateringar.

Johan Edstav ville vid presskonferensen inte spekulera i exakt hur lång tid det kan ta att få upp de nya stadsdelarna och städerna.

– Om konjunkturen och det nuvarande bostadsbyggandet håller i sig i samma takt så talar vi om ett par decennier innan det är fullt bebyggt.

FAKTA Här kan nya städer byggas

Landvetter södra i Härryda kommun (10 000 bostäder)
Segersäng i Nynäshamns kommun (7-10 000 bostäder)
Hemfosa i Haninge kommun (12 000 bostäder)
Alsike i Knivsta kommun (10 000 bostäder)
Nydal i Knivsta kommun (12 000 bostäder)
Bergbrunna och Södra staden i Uppsala kommun (33 000 bostäder)
"Nysala" i Uppsala och Knivsta kommuner (20 000 bostäder)
Näringen i Gävle kommun (4-6000 bostäder)

Källa: Regeringen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Samhällsplanering Utredning och program
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Här kan nya städer byggas

Landvetter södra i Härryda kommun (10 000 bostäder)
Segersäng i Nynäshamns kommun (7-10 000 bostäder)
Hemfosa i Haninge kommun (12 000 bostäder)
Alsike i Knivsta kommun (10 000 bostäder)
Nydal i Knivsta kommun (12 000 bostäder)
Bergbrunna och Södra staden i Uppsala kommun (33 000 bostäder)
"Nysala" i Uppsala och Knivsta kommuner (20 000 bostäder)
Näringen i Gävle kommun (4-6000 bostäder)

Källa: Regeringen
Fördjupningsmaterial