Varan har lagts till i varukorgen
Grenfell Tower fortsätter väcka frågor
Brand 2 okt 2017
Grenfell Tower
Än så länge är inte orsakerna till det våldsamma brandförloppet i Grenfell Tower helt klarlagda. Foto: Natalie Oxford
Drygt tre månader har gått sedan den våldsamma branden i Grenfell Tower i London. Fortfarande får Boverket mycket frågor kring olyckan. Nu har myndigheten sammanställt en särskild information.

Det var den 14 juni som Grenfell Tower eldhärjades. Förloppet blev mycket våldsamt och byggnaden som har mer än 100 lägenheter totalförstördes. Minst 80 människor miste livet.

Boverket uppger att det inkommer mycket frågor om branden, hur riskerna ser ut i Sverige och vilka regler som gäller. Därför finns nu en samlad information på myndighetens hemsida.

Än så länge har inte brittiska myndigheter fastslagit orsakerna till den snabba spridningen, skriver Boverket. Troligt är att fasadskivorna bidragit. Skivorna utgjordes av aluminium och så kallad polyetenplast, kombinerat med isoleringsmaterialet PIR som är en härdplast. Enligt Boverket bedöms inte kombinationen vara förenlig med brittiskt regelverk.

Det gäller att vid byggtillfället inte lockas till att använda billiga oprövade material

Det svenska regelverket

Så vad gäller då i Sverige? För det första är byte av fasad i flervåningsbyggnader bygglovspliktigt eller anmälningspliktigt till kommunen, skriver Boverket. Åtgärden omfattas därigenom av tillsyn från byggnadsnämnden.

Däremot är det alltid byggherrens ansvar att ha koll på vad som gäller och se till så att regelverken följs. Den som vill veta mer om material och dokumentation för en särskild byggnad kan ta kontakt med fastighetsägaren.

Finns tveksamheter kan räddningstjänst och byggnadsnämnd utföra tillsyn. Detta är dock ovanligt om det inte finns särskilda skäl, enligt Boverket.

Mer information

Även Brandskyddsföreningen har samlat en del information på sin hemsida. Bland annat konstateras att lägenheterna i ett flerbostadshus ska vara konstruerade för att stå emot brandspridning i minst 60 minuter.

Ville Bexander är brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Han understryker vikten av att vara noggrann med sina materialval.

ville-webb Ville Bexander. Foto: Brandskyddsföreningen

– Det gäller att vid byggtillfället inte lockas till att använda billiga oprövade material. I dag finns beprövade byggmaterial som gör att brandsäkerheten är lika bra i hela huset och även högst upp i ett höghus, säger han.

Enligt Brandskyddsföreningen utgör regelverket grund för det bästa förebyggande arbetet. Om man bygger enligt regler och beprövade byggmetoder med produkter som uppfyller standarder och krav, ska inte bränder som den i Grenfell kunna inträffa. Inte minst visar olyckan hur viktigt det är att ha ett systematiskt skyddsarbete, skriver Brandskyddsföreningen.

FAKTA Om regelverket

 • Fasader får vid brand endast utveckla en begränsad mängd rök och värme, enligt BBR. I flervåningsbyggnader ska ytterväggar dessutom uppfylla följande krav:
 1. Avskiljande funktion upprätthålls mellan brandceller.
 2. Brandspridning inuti väggen begränsas.
 3. Risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas.
 4. Risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.
 • Det innebär i praktiken att fasader antingen ska utföras med obrännbart material (klass A2-s1,d0) eller provas med ett storskaligt brandprov (SP FIRE 105).
 • Att den typ av fasad som fanns på Grenfell Tower skulle uppfylla de svenska kraven är osannolikt.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Brand Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om regelverket

 • Fasader får vid brand endast utveckla en begränsad mängd rök och värme, enligt BBR. I flervåningsbyggnader ska ytterväggar dessutom uppfylla följande krav:
 1. Avskiljande funktion upprätthålls mellan brandceller.
 2. Brandspridning inuti väggen begränsas.
 3. Risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas.
 4. Risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.
 • Det innebär i praktiken att fasader antingen ska utföras med obrännbart material (klass A2-s1,d0) eller provas med ett storskaligt brandprov (SP FIRE 105).
 • Att den typ av fasad som fanns på Grenfell Tower skulle uppfylla de svenska kraven är osannolikt.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial