Varan har lagts till i varukorgen
Förstudie ska ge ledtrådar om morgondagens husköpare
Bostäder 13 sep 2017
tjejjer-uppaner
Unga personer värderar minskad miljö- och klimatpåverkan visar flera studier. Så vad kommer de kräva av småhustillverkarna? Förstudie pågår. Foto: Mostphotos
Miljö- och klimatfrågor spelar stor roll för dagens unga. Nätverket Besmå undersöker nu hur småhustillverkare kan möta framtida köpares behov och krav på hållbarhet och energieffektivitet.

Strax före sommaren påbörjade nätverket Besmå arbetet med en förstudie för att undersöka vad framtida småhusköpare kommer att ha för värderingar och syn på energieffektivitet och hållbarhet.

Andra krav än idag

Till grund för initiativet ligger flera svenska studier som visar att unga personer värderar minskad miljö- och klimatpåverkan högre än vad äldre personer gör. Styrgruppen på Besmå menade att det därför finns anledning att anta att framtidens köpare av småhus kommer att ha andra behov och krav på till exempel energifrågan än dagens kunder.

För tillverkare, säljare och mäklare

BeSmå, nätverk för energieffektivisering i småhus, är ett nätverk som ska driva projekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och renovering av småhus.

I nätverket ingår de fem småhustillverkarna A-hus AB, Anebyhusgruppen, Fiskarhedenvillan, Trivselhus och Skandinaviska Ecohus. Förstudien kommer att ge dem ett underlag som ger dem möjlighet att ligga steget före för att kunna möta en ny generation kunder i energirelaterade frågor. Även säljare och mäklare kan vara intresserade av den här typen av information om framtidens energifokus.

Identifierar genom befintliga studier

– Just nu handlar det om att kartlägga en grupp som idag inte ens själva vet om att de kanske kommer att köpa ett småhus om tio, femton år. Vi utgår mycket från befintliga studier, bland annat från SOM-institutet i Göteborg, berättar Sara Borgström på WSP, som fungerar som sekretariat för nätverket.

– Vi samlar data för att hitta ledtrådar till ungas värderingar och attityder som med största sannolikhet kommer att påverka hur de tänker vid ett eventuellt husköp. Det ger oss också möjlighet att identifiera eventuella behov av ytterligare arbete och hur det i så fall kan genomföras. 

Nätverkets mål

Förstudien ligger helt i linje med Besmås verksamhet, som har som mål att:

  • minska beroendet av energi i form av värme och el i småhus och att därmed minska påverkan på miljön
  • ta fram metoder och verktyg för att undanröja hinder för en bred marknadsintroduktion av energieffektiviserande åtgärder i småhussektorn
  • skapa förutsättningar för en tidigare introduktion av energieffektiva system och produkter på marknaden med hjälp av en samlad beställarkompetens och nätverksaktiviteter
  • skapa förutsättningar för lönsam energieffektivisering med bibehållen eller förbättrad inomhusmiljö.

Förstudien beräknas vara slutförd i november 2017.

FAKTA Besmå

BeSmå är ett nätverk som har Energimyndigheten som initiativtagare och finansiär och TMF (Trä och Möbelföretagen) som huvudman. Syftet med nätverkets arbete är att driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och renovering av småhus.

Källa: energieffektivasmahus.se
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Arkitektur Energieffektivisering Hållbarhet Miljö Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter

FAKTA Besmå

BeSmå är ett nätverk som har Energimyndigheten som initiativtagare och finansiär och TMF (Trä och Möbelföretagen) som huvudman. Syftet med nätverkets arbete är att driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och renovering av småhus.

Källa: energieffektivasmahus.se