Varan har lagts till i varukorgen
Vi startar infocentrum för hållbarhet
Hållbarhet 3 okt 2017
ak_ny2
Anna-Klara Aspegren är kommunikationsstrateg för informationscentrumet som ska drivas härifrån Svensk Byggtjänsts lokaler i Stockholm. Foto: Viktor Ginner
Boverkets upphandling är klar. Svensk Byggtjänst får uppdraget att driva ett informationscentrum för hållbart byggande. ”Det är mycket glädjande”, säger Anna-Klara Aspegren, kommunikatör för satsningen.

Det var i våras som regeringen beslutade om ett informationscentrum med syfte att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation. Boverket har skött upphandlingen. Efter beslut den 15 september står det klart att uppdraget går till Svensk Byggtjänst.

Därför är det dubbelt viktigt att branschen gör rätt

Anna-Klara Aspegren har fram till idag ansvarat för Svensk Byggtjänsts sajt Renoveringsinfo men ska nu vara kommunikationsstrateg för den nya satsningen. Hon tycker att informationscentrumet hamnat hos precis rätt aktör.

– Vi möter dagligen en bredd av folk i branschen som vittnar om svårigheterna i att hitta befintlig kunskap, kvalitetssäkrade metoder och goda exempel. Det är allt från enskilda hantverkare och små bostadsrättsföreningar till allmännyttiga bostadsbolag och branschorganisationer. Det är mycket glädjande att vi tilldelats uppdraget. Tillsammans med våra underleverantörer kan vi tillgodose behovet, säger Anna-Klara Aspegren.

Plattform för många

Avdelningschef Peter Fransson på Boverket menar att Svensk Byggtjänst har kommit in med ett bra koncept för att driva ett informationscentrum om hållbart byggande.

– Boverket är övertygad om att det blir en plattform som många i bygg- och fastighetsbranschen kommer att använda sig av för att få en samlad information inför att du ska renovera eller bygga nytt. Helhetssyn och livscykelperspektiv är viktigt i samband med detta, säger Peter Fransson.

Ser stora nyttor

Anna-Klara Aspegren ser ovärderliga nyttor med det nya informationscentrumet. Inte minst med tanke på nuvarande byggtakt men också i fråga om nödvändiga renoveringar av det bestånd som byggdes för att möta 1960-talets bostadsbrist.

– Därför är det dubbelt viktigt att branschen gör rätt, både inom nybyggnation och i renoveringsprojekten.

Den 1 januari 2018 ska centrumet vara igång. Planen är att sprida kvalitetssäkrad information i olika kanaler och verka för bygget av ett långsiktigt hållbart Sverige.

Fem underleverantörer

Svensk Byggtjänst kommer att organisera verksamheten nu under hösten i samverkan med Nationellt renoveringscentrum som i sin tur har samarbeten med Sveriges Energikontor, SUST, IVL och RISE. En bred kompetens står med andra ord till förfogande.

Budgeten är på tio miljoner kronor och avtalet sträcker sig fram till utgången av 2018 med möjlighet att förlängas.

Huvudsakligen ska informationsspridningen ske via en webbsajt och digital kommunikation. Tjänsten kommer att vara gratis för användarna.

FAKTA Tyngdpunkter i satsningen

 • Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv inklusive metoder för livscykelanalyser och miljöinformation om byggprodukter.
 • Resurseffektivitet ur ett livscykelperspektiv inklusive avfallsförebyggande åtgärder och återanvändning av byggprodukter.
 • Ekonomi och lönsamhet ur ett livscykelperspektiv.
 • Påverkan på tekniska egenskapskrav.
 • Kulturvärden.
 • Sociala aspekter och åtgärder för att minska negativa konsekvenser.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö Renoveringar Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Tyngdpunkter i satsningen

 • Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv inklusive metoder för livscykelanalyser och miljöinformation om byggprodukter.
 • Resurseffektivitet ur ett livscykelperspektiv inklusive avfallsförebyggande åtgärder och återanvändning av byggprodukter.
 • Ekonomi och lönsamhet ur ett livscykelperspektiv.
 • Påverkan på tekniska egenskapskrav.
 • Kulturvärden.
 • Sociala aspekter och åtgärder för att minska negativa konsekvenser.
Fördjupningsmaterial