Varan har lagts till i varukorgen

Statligt radonbidrag återkommer

Arbetsmiljö 9 okt 2017
radon_alexander-nedviga_740x413
Under hösten 2017 återinförs bidraget för åtgärder mot radon. Foto: Alexander Nedviga
I samband med att regeringen presenterade höstbudgeten meddelade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) att man nu åter avsätter pengar för bidrag till åtgärder mot radon i bostäder.

Bidraget införs under hösten 2018 och är då på 34 miljoner kronor. Under 2019 planeras bidraget att höjas till 72 miljoner kronor.

Misstag att ta bort bidraget

I en intervju i Sveriges Radio Ekot säger Peter Eriksson att regeringen anser att det var ett misstag att avskaffa bidraget 2014. Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare varit inne på samma linje och beklagat att möjligheten att få hälften av saneringskostnaden, upp till 15 000 kronor, i bidrag togs bort.

Nu när bidraget införs igen ska pengarna i satsningen på radonsaneringen användas för att sprida kunskap och för att ge ekonomiskt stöd till hushåll som behöver radonsanera sina bostäder.

Under hösten kommer regeringskansliet bereda frågan om hur stort stöd man kan få och hur ansökningsförfarandet ska gå till.

Höga radonhalter fortfarande ett problem

– Det är ingen liten fråga utan det handlar om många människors hälsa. Vi vet att det är hundratusentals bostäder som fortfarande har för höga radonhalter, både i egnahem och i flerfamiljsbostäder, säger Peter Eriksson till Ekot.

I Sverige uppskattas att det finns drygt 300 000 bostäder med radonhalter som överstiger riktvärdet på 200 Bq/m³. Varje år drabbas 500 personer i Sverige av lungcancer till följd av radon i bostaden.

Det ska satsas mer resurser på att informera om att bidraget finns så att pengarna, till skillnad mot sist, ska komma till nytta.

– Det var väldigt många som helt enkelt inte visste om att man kunde få ett stöd, säger Peter Eriksson.

Efterlängtat bidrag

Det är en liten peng men den kan bidra mycket till folkhälsan

 Statistik visar att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden.

britta-permats_peter-knutsson_200x250 Britta Permats, vd Svensk Ventilation. Foto: Peter Knutsson

– Det var olyckligt att bidraget togs bort. Det känns bra att det nu kommer tillbaka men det är viktigt att information går ut om att det finns att söka för att åtgärda radon. Det är en liten peng men kan bidra mycket till folkhälsan, säger Britta Permats vd på Svensk Ventilation.

Fastighetsägarens ansvar

För enskilda villaägare finns det i dag ingen lagstadgad skyldighet att mäta radon i sina egna befintliga bostäder. Vid all nybyggnad kan det däremot alltid ställas krav på att radonhalten kontrolleras av byggherren.

Ägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har alltid en skyldighet att kontrollera radonförekomsten i sina bostadsbestånd, såväl i befintliga som i nya byggnader. Den skyldigheten ingår som en del av den lagstadgade egenkontroll som regleras i miljöbalken.

När det upptäcks radonhalter som överstiger riktvärdet för radon i bostäder ska fastighetsägaren se till att åtgärder för att sänka radonhalten vidtas inom rimlig tid.

 

OM Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas genom att uran i jordskorpan sönderfaller. Gasen finns naturligt i luft, mark och vatten. Höga radonhalter i inomhusluft kan skada hälsan.

Vissa byggmaterial, som blåbetong som användes i en stor andel svenska hus på 1960-talet och början av 1970-talet, kan ha höga uranhalter och ge ifrån sig radongas i inomhusluft.

Omkring 500 personer per år drabbas av lungcancer till följd av radon i bostaden.

Rökare löper större risk än ickerökare att få lungcancer till följd av radonexponering.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 becquerel per kubikmeter luft.

Även vatten från jordlager och berggrund innehåller radon. Halter över 1 000 becquerel per liter är gränsen för otjänligt vatten.

Källa: Boverket och Folkhälsomyndigheten

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Hållbarhet Miljö Renoveringar Sanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas genom att uran i jordskorpan sönderfaller. Gasen finns naturligt i luft, mark och vatten. Höga radonhalter i inomhusluft kan skada hälsan.

Vissa byggmaterial, som blåbetong som användes i en stor andel svenska hus på 1960-talet och början av 1970-talet, kan ha höga uranhalter och ge ifrån sig radongas i inomhusluft.

Omkring 500 personer per år drabbas av lungcancer till följd av radon i bostaden.

Rökare löper större risk än ickerökare att få lungcancer till följd av radonexponering.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 becquerel per kubikmeter luft.

Även vatten från jordlager och berggrund innehåller radon. Halter över 1 000 becquerel per liter är gränsen för otjänligt vatten.

Källa: Boverket och Folkhälsomyndigheten

Fördjupningsmaterial