Varan har lagts till i varukorgen

Stand down för säkerhets- och arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljö 16 okt 2017
stand-down
Årets Stand down som Trafikverket arrangerar fokuserar på en bättre rapportering av olyckor och tillbud. Foto: Tobias Sterner
Förra veckan anordnade Trafikverket en femton minuter så kallad Stand down för att uppmärksamma säkerhet och arbetsmiljö inom verkets anläggningsverksamhet i Sverige. Vid tunnelbygget till E4 Förbifart Stockholm i Vinsta samlades cirka 70 personer för att delta i manifestationen.

Allt arbete på arbetsplatsen i Vinsta samt vid ett antal andra arbetsplatser i Sverige stannade av i femton minuter för att uppmärksamma säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Även en tyst minut hölls för att hedra minnet av kollegor som förolyckats på byggarbetsplatser runt om i landet.

Medier inbjudna

Det var första gången medier var inbjudna när Trafikverket för femte året i rad anordnade en Stand down där man belyste arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i anläggningsbranschen.

– Det här arrangemanget är tänkt att vara en signal inom Trafikverket och för hela anläggningsbranschen för att sätta arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor som vår högsta prioritet, sa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixson i inledningstalet.

Vid manifestationen var även Fredrik Björckebaum, vd Implenia, Johan Brantmark, projektchef på Förbifart Stockholm, Catharina Elmsäter Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, Magnus Höij, vd Svenska Teknik & Designföretagen samt Ulrika Dolietis vd Håll Nollan med.

– Arbetsmiljö och säkerhet är den enskilt viktigaste frågan på alla nivåer inom vår verksamhet. Den är viktig ur flera aspekter. Viktigast är att alla ska känna att vi är på en trygg och säker arbetsplats och alla ska komma hem oskadda, sa Lena Erixson.

Säkerheten är också viktig för att öka aktiviteten för anläggningsbranschen. Det är ett område som kommer att växa. Det kommer att startas många infrastrukturprojekt och ska Trafikverket vara attraktiva som arbetsgivare så måste de visa att de tar arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna på allvar.

Förbättrad rapportering

Temat för årets Stand down är hur man kan förbättra rapporteringen för händelser, avvikelser, tillbud och olyckor. Rapporteringen är viktig för det förebyggande arbetet. Om rapporteringen fungerar går det att göra en analys för att se vad som måste förbättras när det gäller olyckor. Om det inte sker någon rapportering försvåras arbetet med utredningar och det blir svårare att arbeta förebyggande. Frågan om rapportering kommer att lyftas av Trafikverket under året.

niklas Niklas Nilsson. Foto: Tobias Sterner

– Nu när vi kommit en bra bit på väg med projektet Förbifart Stockholm så har det förekommit en del smärre tillbud, men inga som förorsakat frånvaro, säger Niklas Nilsson, Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljöansvarig på Implenia.

Utbyggnad av infrastruktur

– Arbetet som görs nere i tunneln kommer att påverka oerhört många. Tänk så många minuter jag kommer att vinna och får tid att göra något annat här i livet när Förbifart Stockholm är klar, sa Catharina Elmsäter Svärd.

Behovet av mer och bättre infrastruktur och fler bostäder gör att efterfrågan på fler som vill vara i den här branschen och vill vara med och bidra så att vi bygger Sverige starkare ökar. Sveriges Byggindustrier spelar en stor roll med sina medlemsföretag som ska vara en garant för att branschen är attraktiv, sund och säker. Det handlar om ledarskap på företagsnivå, vilken kultur man sätter i företagen och vad man tillåter och vad man vill förhindra.

– Säkerhet är inget som vi någon gång får tvivla på eller ens en gång schackra med. Säkerheten är A och O, sa Catharina Elmsäter Svärd.

Arbetsmiljöfrågor viktiga

För dem som arbetar med de tidiga skedena i planeringen är självfallet arbetsmiljöfrågorna oerhört angelägna. Svensk Teknik & Designföretagen bidrar med förutsättningar för att skapa säkerhet på byggarbetsplatserna i planering, konstruktioner och i den löpande dialogen om projektens utveckling på olika sätt.

– Det är avgörande att vi gemensamt ger utrymme för säkerhetstänkande i alla led från ritbordet fram till dess att den sista avspärrningen lyfts bort, sa Magnus Höij.

Håll Nollan

– Att det är en riskfylld bransch behöver jag inte påminna om. I vanliga fall är alla entreprenörer, byggherrar, exploatörer och underentreprenörer stenhårda konkurrenter med varandra men det finns en fråga där vi inte konkurrerar och det är arbetsmiljö och säkerhet, för det handlar om allas vår hälsa och våra liv, sa Ulrika Dolietis, vd Håll nollan.

I föreningen Håll Nollan, som bildades i mars i år, finns byggherrar, entreprenörer och installatörer och förhoppningsvis kommer projektörer att sälla sig till skaran på sikt. Blandningen av medlemmar gör att bra förutsättningar för arbetsmiljö och säkerhet kan skapas. Håll Nollan arbetar med fyra prioriterade områden: ledarskap och kultur, kunskap och kompetens, gemensamma arbetssätt och standarder samt kravställare som beställare.

– Arbetsmiljö och säkerhet kan göras till något riktigt roligt eller så kan man se det som något riktigt tråkigt och tungt men säkerhet är fint och den bästa present man kan ge till någon är att bry sig om varandra och se till att alla kommer hem oskadda, avslutade Ulrika Dolietis.

OM Stand down

En Stand down är ett synkroniserat stopp av allt arbete under femton minuter på alla deltagande projekt och kontor inom Trafikverket.

Trafikverket har arrangerat dem som en aktivitet i ett branschgemensamt handlingsprogram för att minska olyckstalen.


"Tillsammans mot olyckor i anläggningsbranschen" är en överenskommelse som Trafikverket har med Sveriges Byggindustrier och Svensk Teknik & Designföretagen.
Temat för årets uppehåll är rapportering av händelser, avvikelser, tillbud och olyckor.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö Säkerhet- och larmsystem Vägar och gator
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Stand down

En Stand down är ett synkroniserat stopp av allt arbete under femton minuter på alla deltagande projekt och kontor inom Trafikverket.

Trafikverket har arrangerat dem som en aktivitet i ett branschgemensamt handlingsprogram för att minska olyckstalen.


"Tillsammans mot olyckor i anläggningsbranschen" är en överenskommelse som Trafikverket har med Sveriges Byggindustrier och Svensk Teknik & Designföretagen.
Temat för årets uppehåll är rapportering av händelser, avvikelser, tillbud och olyckor.

 

Fördjupningsmaterial