Varan har lagts till i varukorgen
God samverkan genomsyrade Hubben
Samverkan 19 okt 2017
Hubben i Uppsala Science Park
Samverkan och samsyn var viktiga ledord i projektet Hubben. Foto: Tobias Sterner
Samverkan och samsyn var viktiga ledord i projektet Hubben. Foto: Tobias Sterner
Projektet Hubben i Uppsala Science Park hade en tajt tidplan och sena hyresgästanpassningar. Med hjälp av en god samverkan i projektets 42 delentreprenader lyckades projektet och nu har det blivit nominerat till årets Bygge 2018.

Företag och organisationer i Uppsala Science Park kommer snart att få en ny mötesplats. I december flyttar de första hyresgästerna in i Hubben som förutom gemensamma utrymmen som konferensrum och restaurang består av kontor och laboratorier.

Vasakronan står som beställare i projektet och Region Uppsala är en av de största hyresgästerna i huset. Thomas Lindström, projektchef på Vasakronan, berättar att en av de viktigaste utmaningarna i projektet var att klara tidplanen.

– Region Uppsala ställde krav på en tajt tidplan. Därför beslutade vi oss för att jobba med delad entreprenad så att vi kunde bygga på kort tid.

Delentreprenaderna möjliggjorde projektet

Projektet har sammanlagt bestått av 42 delentreprenader. Det är ovanligt att dela in ett projekt i så många delar och det kan vara svårt att få en bra samverkan då det kan upplevas spretigt. Men det har varit precis tvärt om, menar Robin Sundin, projektledare från Byggstyrning i Mälardalen AB, som varit beställarens högra hand.

– Samverkan har varit jättebra i alla led i projektet, berättar han. Det har varit kontakt både mellan entreprenörer och beställare, entreprenörer sinsemellan, entreprenörer och projektörer, samt projektörer och hyresgäster.

thomas-002 Thomas Lindström, Vasakronan.

Thomas Lindström håller med och berättar att hela processen har genomsyrats av en samverkan och samsyn, vilket har lett till en effektiv process och engagerade medarbetare.

Vi ligger ungefär tio procent under budgeten. Hälften av det tror jag beror på samverkan, att alla jobbar tillsammans.

Projektet fick sena hyresgästbesked och verksamhetsanpassningar men upphandlingen av delentreprenörer möjliggjorde projektet, menar Robin Sundin. De visste inte vad hyresgästerna ville göra med sina lokaler men de kunde ändå handla upp exempelvis grundläggningen tidigt i projektet.

– Det gjorde att vi kunde ha en produktion igång samtidigt som vi hade en hyresgästdialog. Hade vi inte kunnat göra så hade det tagit mycket längre tid, poängterar Robin Sundin.

Verksamhetsanpassningar som kom in sent i projektet gjorde att projektörerna fick ändra om en del och att installatörerna fick handlas upp på en basbyggnad med ett typrumskoncept.

– Vartefter hyresgästprojekteringen fortlöpte så kunde det arbetas in i bygghandlingen. Så här var vi tvungna att göra för att vi skulle kunna hålla både tidplan och budget för projektet.

Ovanligt korta ledtider för fråga-svar

För att tidplanen för projektet skulle kunna hållas var byggtiden kort. Många entreprenörer fick därför samsas på samma yta när installationerna skulle upp och då det inte fanns några marginaler i projektet fick en del jobba kvällar och helger för att få ihop projektet för alla parter, berättar Jacob Boström, projektledare på Bravida som ansvarat för ventilationen i projektet.

– Det har varit trånga utrymmen på sina ställen men killarna har jobbat på och vi har klarat det.

jacob Jacob Boström, Bravida.

Jacob Boström berättar att de har haft tajta avstämningar och särskilda byggmöten för delentreprenaderna, vilket har varit en förutsättning för att klara den korta byggtiden. En annan har varit de ovanligt korta ledtiderna för fråga-svar.

– Man har sett till att bemanna projektet rätt så att personerna som har den dagliga kontrollen har befogenhet och kunskap att ta beslut. Detta gör att det blir effektivt, säger Jacob Boström.

Klarar både tidplan och budget

Projektet är nu inne i sin sluttamp och det går att summera projektet, som både kommer att klara sin tidplan och budget.

– Vi ligger ungefär tio procent under budgeten. Hälften av det tror jag beror på samverkan, att alla jobbar tillsammans. Den andra halvan beror på att vi inte har behövt använda några reserver för att projektet har varit så välplanerat, berättar Thomas Lindström.

 

Om projektet

(Källa: Byggindustrin)

 • Projektnamn: Hubben – Uppsala Science Park.
 • Byggherre: Vasakronan.
 • Hyresgäst: Region Uppsala, Innovation Hub samt COOR.
 • Byggledare/Byggplatsuppföljare: Byggstyrning i Mälardalen, Projektengagemang.
 • Projektledning, projekteringsledning: Byggstyrning i Mälardalen.
 • Installationsbyggledare: ÅF Infrastructure.
 • Konstruktör: Knut Jönsson Ingenjörsbyrå.
 • Arkitekt, Landskapsarkitekt och Inredningsarkitekt: White arkitekter.
 • Vent, VS-konsult: Incoord.
 • El-konsult: ÅF Infrastructure.
 • Brandkonsult: Briab.
 • Miljökonsult: Piacon.
 • Stomentreprenör: Strängbetong.
 • Markentreprenör: JM Entreprenad.
 • Byggentreprenör: Byggconstruct, ÅC Företagen, Castella Entreprenad.
 • Glaspartisentreprenör: Essa Glas & Aluminium.
 • Ytskiktsentreprenörer: Avjämningsteknik, WE Stenentreprenader, K360, Aros Akustik, M2-Gruppen, Sandå Uppsala.
 • Byggentreprenörer: Storköksgruppen, Jensens Snickerier, ABAB Sverige, Relita, Täby Brandskyddsteknik, Huurre Sweden, Uppsala Betonghål, Årsta Tak, Libro Stålteknik, Plåtkompaniet Norling, Tecab Ytskyddsprodukter.
 • Finplanering mark: Hallbloms.
 • VS-entreprenör: Assemblin.
 • Ventilationsentreprenör: Bravida.
 • Elentreprenör: Assemblin.
 • Sprinklerentreprenör: BST Brandskyddsteamet.
 • Styr- och reglerentreprenör: El- och reglerteknik.
 • Hissentreprenör: Kone.
 • Entreprenadform: Utförts som en delad entreprenad.
 • Ersättningsform: Olika, fast pris, á-priser, löpande räkning.
 • Entreprenadkostnad exklusive moms: Olika för varje delentreprenad.
 • Projektbudget: 500 miljoner kronor ex.moms (ink. projektering, produktion och byggherrekostnader.)
FAKTA Det här är Årets Bygge

 • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
 • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
 • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
 • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
 • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Samverkan Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Det här är Årets Bygge

 • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
 • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
 • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
 • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
 • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial