Varan har lagts till i varukorgen

Vill sprida användningen av BIM för installationer

Teknik 1 nov 2017
Installatör med en läsplatta på NKS
Installatörer, projektörer, byggare och byggherrar kan alla ha användning av BIM i ett byggprojekt. Foto: Tobias Sterner
Installatörsföretagen vill sprida användningen av BIM i installationsbranschen. I en rapport ger de förslag till åtgärder och i olika utvecklingsprojekt försöker de ”rätta till brister” för att öka nyttan av BIM.

Sedan 2012 har Installatörsföretagen genomfört flera projekt som syftar till att sprida användningen av BIM inom installationsbranschen.

I somras kom resultatet av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF:s projekt "Behov av åtgärder för att sprida BIM för installationer". Resultatet redovisas i tre rapporter och de beskriver vad som är gjort, vad som pågår och vad som behöver utvecklas. De beskriver även kort BIM och BIP samt ger exempel på hur man skapar effektivare installationer med 3D-modeller och BIM.

Information om kalkyl, tid, inköp släpar efter

Hans Söderström, expert och projektledare på Installatörsföretagen, har jobbat länge för att sprida BIM för installationer.

– 3D-projektering och kollisionskontroll med mera har länge fungerat, men att sedan ta till vara all den information som finns i modellerna för kalkyl, tidplanering, inköp har tyvärr släpat efter i teknikutvecklingen, säger han till BIM Alliance.

Han anser att det kan bero på flera saker, som saknad av kunskap om hur man kan jobba, olika programvarors förmåga att föra information mellan varandra och dyra programvaror/licenser.

– Vi håller nu på inom olika utvecklingsprojekt att försöka "rätta till dessa brister". Vi inom Installatörsföretagen driver ett Innovationsforum, där en av grupperna just arbetar med BIM och Digitaliseringen inom branschen, säger Hans Söderström.

FAKTA BIM och BIP

BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet. De digitala modeller som skapas kallas Byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet kallas Byggnadsinformationsmodellering. Båda begreppen förkortas BIM.

BIP, Building Information Properties, är ett system för egenskaper och beteckningar för objekt i byggnader. Med hjälp av BIP kan byggare, installatörer, arkitekter, andra projektörer och fastighetsägare använda samma beteckningar och egenskaper. Kommunikationen i projekten underlättas betydligt.

Källa: BIM Alliance
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering Produktion Elinstallation Ventilation Värme Vatten och avlopp
Fackområden

El & Tele VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA BIM och BIP

BIM handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnadsverk i samhällsbyggandet. De digitala modeller som skapas kallas Byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet kallas Byggnadsinformationsmodellering. Båda begreppen förkortas BIM.

BIP, Building Information Properties, är ett system för egenskaper och beteckningar för objekt i byggnader. Med hjälp av BIP kan byggare, installatörer, arkitekter, andra projektörer och fastighetsägare använda samma beteckningar och egenskaper. Kommunikationen i projekten underlättas betydligt.

Källa: BIM Alliance