Varan har lagts till i varukorgen

"Vi är inte nöjda förrän alla känner sig välkomna i byggbranschen"

Arbetsmiljö 29 nov 2017
johan_kajsa
Byggchefernas nyblivne ordförande Kajsa Hessel (th) menar att insikten behöver drabba oss rejält för att vi ska ha en bra grogrund för ett förändringsarbete. Tv i bild: Byggnads ordförande Johan Lindholm. Foto: Terese Perman och Byggcheferna
Många är lättade över att problemen lyfts fram, inte bara kvinnor utan även män som har mått dåligt i machokulturen, säger Johan Lindholm, ordförande för Byggnads. Tillsammans med Byggcheferna genomför de kampanjen Stoppa machokulturen.

– Uppropet har satt ljus på något som är ett stort problem för samhällsbyggnadsbranschens tillväxt. Det menar Kajsa Hessel, nybliven ordförande för Byggcheferna. 

Tappar personal på grund av rådande arbetskultur

Byggnads och Byggcheferna startade Stoppa machokulturen som en kampanj för tre år sedan. Då hade de låtit göra en undersökning som visade att sex av tio kvinnor mådde dåligt eller hade påverkats negativt av den grabbiga attityden och det tuffa arbetsklimatet. En tredjedel menade att branschen tappade personal på grund av den rådande arbetskulturen.

Men vad har då hänt sedan dess?

Johan Lindholm tycker sig kunna se att vissa förändringar i form av förbättrade attityder har skett. Men han menar samtidigt att mycket finns kvar att göra.

– Byggbranschen är en extremt mansdominerad bransch med bara 8 procent kvinnor. Förändringar tar lång tid när det gäller strukturer och attityder som sitter i väggarna. Vi har gjort mycket men mer måste till. Vi är inte nöjda förrän alla människor känner sig välkomna i byggbranschen, oavsett kön.

Alla kan bidra till förändringen

Kajsa Hessel tycker det är mycket bra att uppropet #spikenikistan har kommit till stånd och att det är en bra början.

– Genom att dessa modiga kvinnor delar med sig av sina upplevelser får vi, både män och kvinnor, syn på det som behöver förändras, säger hon. 

Det gör oss medvetna om problemet och ger en gemensam bild av vad som måste förändras. Och visar att vi alla kan bidra.

Förlegad och oacceptabel kultur

Johan Lindholm hoppas att utvecklingen mot ett sundare klimat på arbetsplatserna nu ska gå fortare.

– Vittnesmålen bakom uppropen är förfärliga. Precis som alla de som skrivit under uppropet tycker vi i Byggnads att det är dags att en gång för alla göra upp med den förlegade och oacceptabla kultur som finns i branschen.

Vad ska då till för att det ska bli en verklig förändring av Byggbranschen, utan trakasserier och sexism?

– Vi måste arbeta ännu hårdare än vad vi redan gör för att förbättra attityderna på arbetsplatserna, säger Johan Lindholm.

Det handlar om att ta snacket i byggbodarna, menar han. Att säga ifrån mot trakasserier som till exempel sexistiska skämt, göra klart att sådant inte hör hemma på byggarbetsplatser.

– När en ny kultur efter machokulturen har satt sig kommer förändringarna att bli tydligare.

Mot en mer jämställd rekrytering

Kajsa Hessel håller med och tycker sig se ett något bättre samtalsklimat, mer jämställda rekryteringsprocesser och en ökad efterfrågan den senaste tiden efter utbildningsmaterial.

– Det viktigaste vi har gjort var att ta tag i frågan ordentligt, att kroka arm med Byggnads och avsätta tid och pengar för att göra en flerårig satsning. Det här frågan kräver uthållighet.

Ja problemet finns ju kvar idag, varför har det inte hänt mer sedan kampanjen Stoppa matchokulturen började för tre år sedan?

– Det här handlar ju inte enbart om ett branschfenomen utan är en del av den samhällsstruktur som vi alla har levt med i hela våra liv. Därmed behöver insikten drabba oss rejält för att vi ska ha en bra grogrund för förändringsarbetet.

Med den draghjälp branschen nu får av #metoo är Kajsa Hessel övertygad om att förändring är möjlig.

– Det vi ser nu är att branschens större företag och organisationer på olika sätt tar på sig ansvaret att driva detta i mål. Det finns hopp.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Kompetens
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter