Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterad standard för märkning av installationer
Arbetsmiljö 22 nov 2017
Standarden SS 741 om märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer har reviderats. Bland annat har ett nytt faropiktogram lagts in som betyder gas under tryck.
Ändringarna i utgåva åtta av standarden SS 741:2017 består främst av en anpassning till förändringarna i arbetsmiljöföreskriften AFS 2011:19 om Kemiska arbetsmiljörisker, som gjordes genom AFS 2014:43.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Om standarden

Standarden SS741 innehåller anvisningar för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer, som exempelvis rörledningar, tankar, cisterner, kanaler för komfortventilation och ventiler.

Standarden omfattar märkning av kemiska riskkällor enligt AFS 2014:43 och farliga kemiska produkter enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008) med vissa undantag. Märkningen ska uppmärksamma riskerna som är förknippade med installationen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion Ventilation Värme Vatten och avlopp
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om standarden

Standarden SS741 innehåller anvisningar för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer, som exempelvis rörledningar, tankar, cisterner, kanaler för komfortventilation och ventiler.

Standarden omfattar märkning av kemiska riskkällor enligt AFS 2014:43 och farliga kemiska produkter enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008) med vissa undantag. Märkningen ska uppmärksamma riskerna som är förknippade med installationen.

Fördjupningsmaterial