Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Tuffa geotekniska utmaningar vid bygge av trafikplats
Vägar och gator 2 nov 2017
Skanska byggde Partihallsbron för fem år sedan. Peab har nu byggt två broar under den samt två tråg som ska bli nedfarten till det som ska bli nya tunneln under Göta Älv.
Trafikplatsen är byggd i tre nivåer där den översta nivån, Partihallsbron, var byggd innan projektet startade. Foto: Peab
Trafikplatsen är byggd i tre nivåer där den översta nivån, Partihallsbron, var byggd innan projektet startade. Foto: Peab
Vid Marieholm i Göteborg har Peab uppfört en ny stor trafikplats i tre plan i den besvärliga Göteborgsleran. Projektet är nu nominerat till Årets Bygge 2018.

Projektet Trafikplats Marieholm färdigställdes i somras och är en del av Trafikverkets större projektet Marieholmsförbindelsen som går ut på att förbättra kommunikationerna och minska sårbarheten i trafiksystemet mellan Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen och den centrala delen av Göteborg.

Trafikplatsen är placerad där den kommande Marieholmstunneln, Partihallsförbindelsen och E45 möts.

Vi var tvungna att skapa en helt ny intern samverkan för att klara av det här projektet

Tre nivåer i lerjord

Byggandet av Trafikplats Marieholm var ett komplext innerstadsprojekt med flera stora utmaningar. En av dem var grundläggning, geoteknik och omgivningspåverkan, eftersom det på platsen är över hundra meter lera ner till fast berg. Trafikplatsen är byggd i tre nivåer där den översta nivån, Partihallsbron, var byggd innan projektet startade.

– Skanska byggde Partihallsbron för fem år sedan och vi har byggt våra broar under den och under våra broar har vi sedan grävt ner tråg som ska bli nedfarten till det som ska bli nya tunneln under Göta Älv, berättar Mattias Ivdal, projektchef och BAS-U, Peab.

mattias Mattias Ivdal. Foto: Peab

– Den befintliga bron är kohesionspålad och allt det nya är kohesionspålat så det har varit en väldigt svår teknisk utmaning att få det här med differenssättningar att hänga ihop vid projektering men framförallt under produktionen, fortsätter han.

På grund av de besvärliga markförhållandena tvingades man anpassa produktionen till omgivningens påverkan.

– När vi såg att ett stöd var på väg för långt åt något håll fick vi sluta påla på den sidan och gå runt och påla på andra sidan eller lugna oss i tre veckor och styra om produktionen till något annat tills stödet rättat till sig, säger Mattias Ivdal.

Gediget kontrollprogram

Genom ett väldigt gediget kontrollprogram, där man monitorerade allt i projektet med totalstationer och satte upp prismor på alla broar, kunde man i realtid se hur hela projektet rörde sig och därmed planera om produktionen. Varje vecka lämnade Peab en geoteknisk rapport till Trafikverket som visade hur varje brostöd rört sig under veckan.

– I och med att vi planerat för det klarade vi oss från längre produktionsstopp, vi hade alltid en plan B. Vi visste hur långt vi kunde påla innan vi var tvungna att avbryta och börja någon annanstans innan vi kunde gå tillbaka igen, säger Mattias Ivdal.

Besvärlig trafiklösning

Den andra stora utmaningen var hanteringen av den stora trafikmängden och bristen på utrymme. E45 från centrala Göteborg, med mer än 32 000 fordon per dygn, har behövts hållas öppen med två körfält i varje riktning under hela projekttiden.

Eftersom trafikplatsen ligger på gammal industrimark krävdes det dessutom att marken sanerades under byggtiden, något som genererade många transporter.

trafikplats-marieholm Att minimera störningarna för trafiken på E45 var av hög prioritet. Foto:Peab

 

– Det har varit väldigt trångt om utrymme. Vi var tvungna att skapa en helt ny intern samverkan för att klara av det här projektet. Markavdelningen och broavdelningen har fått gå hand i hand här. Varje vecka har vi i produktionsleden suttit och synkat det här med uppställningsplatser, lagerytor och logistik. Det går inte att ställa av material var som helst för då kommer inte nästa åt. Allt detta har dock medfört att vi jobbat bättre tillsammans än vad vi brukar, säger Mattias Ivdal.

Avslutningsvis konstaterar Mattias Ivdal att projektet med Trafikplats Marieholm givit en värdefull erfarenhet vad gäller rörelse i lera och intill broar som Peab nu tar med sig till kommande projekt.

 

Om projektet (Källa: Byggindustrin)

 • Projektnamn: Marieholmsförbindelsen Trafikplats Marieholm
 • Byggherre: Trafikverket
 • Byggentreprenör: PEAB Anläggning AB
 • Konstruktör: Inhouse Tech, Peab Anläggningsteknik
 • Projekteringskonsult (förfrågningsunderlag): Ramböll
 • Entreprenadform: Totalentreprenad
 • Ersättningsform: Fast pris med index
 • Entreprenadkostnad exklusive moms: 332 887 000 kronor
FAKTA Det här är Årets Bygge

 • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
 • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
 • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
 • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
 • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Teknik Samverkan Infrastruktur
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Det här är Årets Bygge

 • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
 • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
 • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
 • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
 • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial