Varan har lagts till i varukorgen
Ett steg mot fler slopade bygglovskrav
Bestämmelser 10 nov 2017
altan_webb
Boverket föreslår att PBL kompletteras med en definition av begreppet altan, vilket även hör till det som kan undantas från bygglovskrav. Foto: Mostphotos
Ett antal undantag från krav på bygglov utreds sedan en tid tillbaka. Bland annat ska undantagen gälla för altaner och solcellspaneler. Nu har Boverket lämnat en delrapport.

Regeringen har fått i uppdrag från regeringen att utreda ett flertal undantag för krav på bygglov. På listan över sådant som skulle kunna undantas finns altaner, solcellspaneler, solfångare och komplementbyggnader samt byte av färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. Samtidigt ser Boverket över kraven på anmälan.

Nyligen presenterades en delrapport för de delar som handlar om altaner, solcellspaneler och solfångare samt ett förslag på definition av begreppet altan. Boverket föreslår att definitionen ska införas i PBL och se ut så här: ”Upphöjd golvkonstruktion som utan att vara tak till byggnad är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats”. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2018.

Tidigare i år beslutade riksdagen att införa undantag för bland annat balkonger eller burspråk i en- och tvåbostadshus. Ytterligare undantag som klubbades gäller väderskydd för kollektivtrafiken samt mindre byggnader på allmän plats där kom­munen är markägare.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Energi Lov och tillsyn
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial