Varan har lagts till i varukorgen

Skyddsrummen i Sverige räcker inte till

Bestämmelser 7 nov 2017
skyddsrum_daniel-protiwa_740x413
Skyddsrum är viktiga i en orolig värld. Nu behöver fler byggas för att täcka behovet. Foto: Daniel Protiwa
Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, så finns det inte tillräckligt många platser i skyddsrum i Sverige idag. Det befintliga skyddet ger plats för sju miljoner invånare, vilket inte räcker.

Under en tioårsperiod med start 2019 behöver 50 000 nya platser byggas. Detta till en beräknad kostnad av två miljarder kronor.

MSB ansvarar

Det är MSB som ansvarar för att kontrollera bestånden av de svenska skyddsrummen. I en rapport som tagits fram på uppdrag av regeringen har MSB sett över skyddet som fanns historiskt, hur det ser ut idag och hur man ska anpassa skyddet i framtiden.

MSB konstaterar att skyddet genom de 65 000 skyddsrum som finns idag ger plats åt 7 miljoner invånare och det är inte tillräckligt. Förslaget till regeringen från MSB är att börja bygga skyddsrum igen.

MSB har de senaste åren kontrollerat 1 200 skyddsrum vilket är allt som tillgängliga resurser tillåtit. Antal kontroller är något som behöver ses över och nästa år kommer antalet kontroller troligtvis att fördubblas.

– Sverige har, jämfört med andra länder, procentuellt sett ett högt bestånd av skyddsrumsplatser. Men det är viktigt för det fortsatta arbetet att analyser om förändrat säkerhetspolitiskt läge för Sverige ligger till grund för framtida satsningar. Det är regeringen som måste avgöra var den framtida ambitionsnivån ska ligga, säger Ove Brunnström handläggare på enheten för räddningstjänst på MSB i Karlstad till Svensk Byggtjänst.

Områden som prioriteras

Militärstrategiskt viktiga områdena som Nordkalotten, Stockholmsområdet, Gotland och Öresundsregionen ska få prioritet ett och MSB ska öka översynen. Men det är inte bara nybyggnad av skyddsrum som behövs utan även restaurering av befintliga skyddsrum och det beräknas kosta omkring en miljard kronor. Det är först och främst ventilationen som har brister. Även skyddsmaterial som andningsskydd till civilbefolkningen behöver uppdateras.

Viktigt med skyddsrum i en turbulent värld

Omvärldsläget har vänt upp och ned på synen på skyddsrum i Sverige. Under det kalla kriget byggdes många skyddsrum men de föll i glömska och runt om i landet används de idag som förråd. Några nya statligt finansierade skyddsrum har inte byggts sedan 2002. Med den förändrade säkerhetspolitiska situationen som Sverige befinner sig i har betydelsen av skyddsrum på nytt ökat.

MSB har skickat ut brev till landets kommuner med budskapet att beredskapen behöver höjas för att möta krigshot och andra kriser. MSB anser också att kommuner inte ska göra sig av med bergrum som finns i kommunens ägo eller anläggningar och materiel för civilförsvaret.

Som fastighetsägare måste man kunna ställa i ordning de befintliga skyddsrummen inom 48 timmar. Fastighetsägarna är också skyldiga att underhålla skyddsrummen så att de har samma funktion som när de byggdes. Vilket kanske inte är tillräckligt i dagens läge.

Vem är det som har rätt att använda ett skyddsrum om det skulle behövas?

– Det är den som kommer först. Inte den som bor i huset och inte den som bor i närheten utan den som kommer först. En förteckning om vad man ska göra för att ställa iordning skyddsrummet ska finnas i skyddsrumsförrådet, säger Anders Mellin certifierad skyddsrumssakkunning till SVT.

 

OM Skyddsrum

Skyddsrum är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Några krav för skyddsrum:
Ytan som beräknas per individ i ett skyddsrum ska vara 0,75 kvadratmeter.
Det ska finnas installation för tappvatten och avlopp.
Vatten-, hygien- och toalettbehov ska kunna tillgodoses.
Den luft som tillförs skyddsrummet ska kunna renas från damm och grövre partiklar samt kemiska och biologiska stridsmedel.

Lös utrustning som tillhör skyddsrummet ska i fredstid förvaras i att avgränsat utrymme som är låst, torrt, ventilerat och uppvärmt till minst 5°C.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lokaler Samhällsplanering Säkerhet- och larmsystem Tillgänglighet
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Skyddsrum

Skyddsrum är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Några krav för skyddsrum:
Ytan som beräknas per individ i ett skyddsrum ska vara 0,75 kvadratmeter.
Det ska finnas installation för tappvatten och avlopp.
Vatten-, hygien- och toalettbehov ska kunna tillgodoses.
Den luft som tillförs skyddsrummet ska kunna renas från damm och grövre partiklar samt kemiska och biologiska stridsmedel.

Lös utrustning som tillhör skyddsrummet ska i fredstid förvaras i att avgränsat utrymme som är låst, torrt, ventilerat och uppvärmt till minst 5°C.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap