Varan har lagts till i varukorgen
Resecentrum nytt landmärke för Strängnäs
30 nov 2017
strangnas-resecentrum
Strängnäs resecentrums södra entré. Illustration: Ettelva arkitekter
Strängnäs resecentrums södra entré. Illustration: Ettelva arkitekter
NCC har på uppdrag av Trafikverket byggt ett nytt resecentrum i Strängnäs. Bygget omfattar stationsbyggnad över spåren, ett underjordiskt garage och ett busstorg. Nu är resecentrumet nominerat till Årets Bygge 2018.

Resecentrumet, som byggts över det nya dubbelspåret nära Södertäljevägen i Strängnäs, är ett delprojekt i utbyggnaden av Svealandsbanan med dubbelspår samt tunnlar på sträckan mellan Strängnäs och Härad som kommer att vara klart hösten 2018. Projektet kommer att öka kapaciteten för tågtrafiken. Tillsammans med Trafikverket är Strängnäs kommun delfinansiärer till resecentrum.

Den officiella invigningen är planerad till den 10 december 2017, klockan 11:11 vilket symboliserar att det är ett dubbelspår som byggs.

Strängnäs resecentrum

Stationsbyggnaden placeras över dubbelspåret med rulltrappor och hissar ner till mittplattformen och utformas med god tillgänglighet för funktionsnedsatta.
Arkitekt till stationshuset är Ettelva Arkitekter.

Byggnaden har en glasfasad med ett arkitektoniskt mönster av stående pelare i en rödaktig nyans. Den rödaktiga färgnyansen knyter an till Strängnäs tradition av röda tegelbyggnader.

Stationsbyggnaden har uppvärmd vänthall, kiosk, café och toaletter. Stationshuset har en solcellsanläggning som ska göra byggnaden självförsörjande på fastighetsel. I och med den nya stationsbyggnaden blir det en säkrare passage mellan tåg, bussar och garage.

Tillgänglighet för funktionsnedsatta:

 • Byggnaden har hindersfri gångväg med hiss och rulltrappor som komplement till trappor.
 • Golven av kalkstensplattor är halksäkra och försedda med taktila (upphöjda) ledstråk så att synsvaga har lättare att hitta.
 • De taktila ledstråken fortsätter utomhus på busstorget och perrongen.
 • Stolar och soffor är utformade för att sitta bekvämt på, och lätta att komma upp ifrån.
 • Toalett för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan.
 • Genomskinliga hinder är markerade.
 • Skjutdörrar har sensorstyrd öppningsautomatik till entréerna.
 • Skyltar med punktskrift finns på ledstänger, vid RWC för den som använder rullstol och vid hissar.
 • Taktil översiktskarta och en kommunikator som anger tågtider är placerade i en informationsknutpunkt i den övre vänthallen.
 • Särskild parkering finns i garaget under busstorget med fem platser nära hiss till entrén.
 • Belysning, skyltning och talad information är anpassad för funktionsnedsatta.
 • Utanför den norra entrén finns en mötesplats för färdtjänst och taxi.

Utmaning att bygga

Det är en stor utmaning att bygga i en miljö där tågen ska gå som vanligt. Störningarna ska minimeras så att den stora mängd tågpendlare inte behöver göra avkall på bekvämlighet. Även arbetsmiljön ska vara trygg för alla inblandade.

– Även fast vi stört under byggandet så visar en undersökning att 9 av 10 kommuninvånare är mycket positiva till det nya resecentrumet. Det känns otroligt bra säger Leif Haagensen, projektledare vid Trafikverket till Svensk Byggtjänst.

Nu öppnar den komplexa stationsbyggnaden för trafikanterna men hela anläggningen är inte färdig förrän hösten 218.

– Trafikverket, NCC och Strängnäs kommun har arbetat otroligt nära varandra i det här projektet där vi nu färdigställt ett resecentrum som binder ihop tåg-, bil-, cykel-, buss- och gångtrafiken i Strängnäs. En byggnad som verkligen sticker ut och är lite vågad, säger Leif Haagensen.

Förseningar uppstod

Monteringen av fasaden, glaspartier monterade i stålstomme, på resecentrum har tagit längre tid än planerat. Arbetena var tekniskt komplicerade. För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt och för ett bra slutresultat behövde byggtiden förlängas vilket medfört att resecentrum invigs först i december.

Busstorg, cykelparkering och garage i anslutning till resecentrum

Utanför den norra entrén skapas ett mindre torg och där ligger också bussgatan med många hållplatser tänkt att klara av en framtida ökning av busstrafik. Bussgatan får inte trafikeras av privatbilar viket gör att den blir en trygg och säker trafikmiljö samt ger busstrafiken en god tillgänglighet. På busstorget finns solceller på taket.

Det kommer att finnas cykelparkering i anslutning till de två entréerna. Markvärme vid entréerna gör att det blir fritt från snö och halka vintertid.

De 300 parkeringsplatserna i anslutning till resecentrum kommer att utökas med ett underjordiskt garage för 130 bilar och 50 cykelparkeringar. I garaget kommer det att finnas tillgång till 24 stycken laddstolpar för elbilar. Från det underjordiska parkeringsgaraget når man stationsbyggnaden direkt med trappa och hiss. Garaget beräknas öppna för pendlare i början på 2018.

Om projektet (Källa: Byggindustrin)

 • Projektnamn: Resecentrum i Strängnäs.
 • Byggherre: Trafikverket.
 • Byggentreprenör: NCC.
 • Hyresgäst: Strängnäs kommun.
 • Byggledare/Byggplatsuppföljare: Trafikverket.
 • Projektledning TRV: Trafikverket.
 • Projektledning NCC: NCC.
 • Installationsbyggledare: NCC.
 • Projekteringsledare: NCC.
 • Konstruktör: Centerlöf & Holmberg.
 • Arkitekt: Ettelva Arkitekter.
 • Konstruktör Mark: EQC group.
 • VVS-konsult: Bravida.
 • El-konsult: Bravida/ Elkonsulten i Strängnäs.
 • Ventilationskonsult: Bravida.
 • VVS-entreprenör: Bravida.
 • Ventilationsentreprenör: Bravida.
 • Elentreprenör: Bravida.
 • Stomentreprenör: NCC.
 • Markentreprenör: NCC.
 • Entreprenadform: Totalentreprenad.
 • Ersättningsform: Fast pris.
 • Entreprenadkostnad exklusive moms: Kontrakt: 208 750 000 kronor.
 • Totalkostnad för produktion: cirka 240 000 000 kronor (exkl Byggherrekostnader)
FAKTA Det här är Årets Bygge

 • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
 • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
 • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
 • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
 • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Det här är Årets Bygge

 • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
 • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
 • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
 • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
 • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial