Varan har lagts till i varukorgen

Ny skrift ger gemensamma begrepp

Bostäder 14 nov 2017
broschyr_webb
Den nya skriften ska hjälpa olika aktörer att förstå varandra. Foto: Sveriges Byggindustrier
Branschen behöver enas om ett flertal centrala begrepp som idag tolkas olika, anser Sveriges Byggindustrier. Därför har organisationen nu tagit fram en förteckning som ska ge förbättrad kommunikation.

Branschfolk, politiker, tjänstemän, allmänhet och medier. Det är många som på ett eller annat sätt finns med under byggprocessen. Helst ska de förstå varandra.

För att underlätta samarbete och kommunikation har nu Sveriges Byggindustrier tagit fram skriften "Bostadsbyggande – begrepp och kostnadsfördelning" med förteckning över ett antal byggbegrepp. Många av begreppen tolkas idag olika, enligt organisationen.

Aktörer kan enas

Tanken är att skilda aktörer nu ska kunna enas kring centrala definitioner som rör byggandet. Underlag togs fram redan 2009. Detta gjordes av en arbetsgrupp med representanter från Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna Göteborg och Göteborgs stad.

Med stöd från SBUF har innehållet nu uppdaterats och även utökats med en fördjupning i byggherrekostnader. Fördjupningen utgörs bland annat av att man tillsammans med Chalmers och Malmö högskola analyserat ett 30-tal genomförda bostadsprojekt.

Den nya skriften består av tre delar. Dessa är beskrivning av bostadsbyggnadsprocessen, beskrivning av kostnadsfördelning i de analyserade bostadsprojekten samt en begreppsförklaring uppställd från A till Ö.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Samverkan
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial