Varan har lagts till i varukorgen

Kulvert sparade mark till bebyggelse

Avfall 16 nov 2017
infrakulvert
Allt invändigt i kulverten är återvinningsbart. Leverantören Uponor beräknar också att livslängden på infrakulverten är 100 år. Foto: Tobias Sterner
Allt invändigt i kulverten är återvinningsbart. Leverantören Uponor beräknar också att livslängden på infrakulverten är 100 år. Foto: Tobias Sterner
I infrakulverten under Vallastaden samlas nästan all infrastruktur i området. Den innovativa anläggningen sparade mycket mark och är nu nominerad till Årets bygge.

Strax utanför centrala Linköping har den nya stadsdelen Vallastaden byggts upp. Här är det tätt mellan byggnaderna, till den grad att det aldrig kunde bli tal om att lägga ner infrastruktur i marken på traditionellt sätt. Istället har Tekniska verken tillsammans med företaget Uponor tagit fram en unik lösning; en infrakulvert.

Högt grundvatten

Under markytan står grundvattnet tämligen högt. Det ställde till med en del problem när kulverten skulle läggas.

– Entreprenören hade en del svårigheter med grundvattennivån. Det var en utmaning att få till det, särskilt när det steg vid regn, säger Mikael Wiklund från Tekniska verken och delprojektledare för Infrakulverten.

Kulverten består till stora delar av plaströr. De utgjorde en annan svårighet när de skulle på plats. Det fanns en rädsla för att rören skulle börja flytta på sig. För att undvika detta byggdes kulverten sektionsvis.

Sparar mark

Kulverten har sparat väldigt mycket mark som kunnat användas till bostäder och parkmark. Uppskattningarna är att för varje meter kulvert som byggts har 3 – 4 kvadratmeter mer mark kunnat bebyggas. I Vallastaden blir det cirka 4 500 kvadratmeter.

Att en infrakulvert byggdes beror till stor del på att Vallastaden skulle bli ett tätbebyggt område.

– Det är väldigt speciella förhållanden i området. Grundvattnet fick inte sänkas och det var trångt i den planerade stadsdelen. Därför kunde man inte göra en traditionell läggning. Istället tog man fram kulverten som ett innovationsprojekt, säger Mikael Wiklund.

Samtidigt är det dyrare i ett initialt skede att bygga en infrakulvert än att göra en traditionell läggning av rör. Och det tar även längre tid innan man kan tillgodoräkna sig investeringskostnaderna.

40 stycken olika aktörer har byggt bostäder i Vallastaden. För att hitta ett bra sätt att jobba med inkopplingen till husen har entreprenörerna själva fått dra ledningar till anslutningspunkter till kulverten.

– Anslutningarna ligger nära husen, oftast inte mer än några meter. Därför har bara korta serviser behövts. Istället för att vi behövde vara överallt så har anslutningarna kunnat ske succesivt efter att vi tillhandahållit material till byggherrarna, säger Mikael Wiklund.

Enkel att underhålla

Något som dock framhålls är hur lättare underhållet blir av infrastrukturen.

kulvert-i-text Foto: Tekniska verken

– Fördelarna med infrakulverten är att man kan komma åt hela infrastrukturen utan att behöva göra någon åverkan ovan mark. Det är tillgängligt utan att omgivningen blir störd, säger Mikael Wiklund.

Tillträde till kulverten görs genom någon av de felleshusen som har byggts i området.

Än är inte bygget av infrakulverten helt klar i Vallastaden. En sista del på 230 meter ska börja byggas nästa år i de sista kvarteren av Vallastaden.

FAKTA Infrakulvert i Vallastaden

Projektnamn: Vallastaden E1.
Byggherre: Tekniska verken i Linköping.
Byggentreprenör: Befab.
Byggledare mark: Befab.
Projektledning: Tekniska verken i Linköping.
Installationsbyggledare: Tekniska verken i Linköping/Coor.
Projekteringsledare: Tekniska verken i Linköping.
Konstruktör: Tekniska verken i Linköping/WSP/Uponor.
VVS-konsult: Tekniska verken i Linköping.
El-konsult: PLW.
Ventilation: Tekniska verken i Linköping.
VVS-entreprenör: Coor.
Ventilationsentreprenör: Torpheimer.
El-entreprenör: Tekniska verken i Linköping/Coor.
Markentreprenör: Befab.
Entreprenadform: Generalentreprenad / Löpande mot avtalspartner.
Ersättningsform: Prissatt mängförteckning / A-pris Lista.
Entreprenadkostnad exklusive moms: 96 miljoner.

Källa: Byggindustrin

FAKTA Infrakulverten

Innehåller dricks- och avloppsvatten, sopsug, fjärrvärme, el och fiber.

Kulverten är förankrad i 85 betongkammare, som fungerar som ankare. Kulverten är invändigt 2,2 meter i diameter och utvändigt 2,4 meter. Schaktbotten ligger på cirka 4,4 meters djup.

Källa: Tekniska verken
FAKTA Det här är Årets Bygge

  • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
  • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
  • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
  • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
  • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Eldistribution Hållbarhet Infrastruktur Teknik Underhåll Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Infrakulverten

Innehåller dricks- och avloppsvatten, sopsug, fjärrvärme, el och fiber.

Kulverten är förankrad i 85 betongkammare, som fungerar som ankare. Kulverten är invändigt 2,2 meter i diameter och utvändigt 2,4 meter. Schaktbotten ligger på cirka 4,4 meters djup.

Källa: Tekniska verken
FAKTA Det här är Årets Bygge

  • I tävlingen Årets Bygge lyfts exempel på det bästa byggsektorn presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form bland sådant som färdigställs under året som gått.
  • Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin.
  • Varje vecka under hösten och vintern tillkännages en ny nominering.
  • En expertjury utser segraren vid en stor galafest den 19 mars nästa år på Cirkus i Stockholm.
  • Priserna som delas ut under kvällen är Årets Bygge, Årets Leanbyggare, Årets Fasad och ByggOpus 2018.
Fördjupningsmaterial