Varan har lagts till i varukorgen
Kommunernas taxor ökade mindre än konsumentprisindex
Bostäder 6 nov 2017
Flerbostadshus
I Nils Holgersson-rapporten ”förflyttas” ett flerbostadshus genom landets 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Foto: Mostphotos
Prisskillnaderna mellan kommunerna är fortfarande stora men i år ökade priserna för el, värme, avfall och vatten mindre än den allmänna prisutvecklingen i landet. Det visar årets Nils Holgersson-rapport.

Sedan 1996 har Nils Holgerssongruppen genomfört en årlig avgiftsundersökning där avgifter och taxor för värme, el, avfall och vatten kartläggs för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Nu har rapporten för år 2017 presenterats.

Skiljer 80 procent

Rapporten visar att skillnaderna mellan kommunernas taxor och avgifter fortfarande är stora i landet. Det skiljer så mycket som 80 procent mellan den dyraste och billigaste kommunen om alla nyttigheter räknas ihop.

– Ofta handlar det om verksamheter med dålig konkurrens och där konsumenterna har små möjligheter att påverka priserna. Leverantörerna måste bli bättre på att fokusera på konsumenten, säger Jennie Wiederholm, ordförande för Nils Holgersson-gruppen, i ett pressmeddelande.

Prisökningarna oroar

Sedan undersökningen startade år 1996 har priserna för samtliga nyttigheter ökat med drygt 70 procent. Det kan jämföras med den allmänna prisutvecklingen, mätt som KPI konsumentprisindex, som under samma period ökade med nästan 25 procent.

Detta är något som oroar Nils Holgerssongruppen.

– Det handlar om tjänster som vi alla behöver och vars kostnader får konsekvenser för mångas privatekonomi. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar politiker och beslutsfattare på både prishöjningar och skillnader. Vår kartläggning bör vara ett viktigt underlag när de ska fatta sina beslut, säger Jennie Wiederholm.

Något positivt är att priserna i år jämfört med förra året ökade mindre än KPI gjorde. Priserna för el, värme, avfall och vatten ökade med totalt 0,7 procent, medan KPI ökade med 1,3 procent.

Ökningstakten på fjärrvärme minskar

Om man tittar på resultatet för nyttigheterna var för sig kan man se att den totala elkostnaden är oförändrad jämfört med förra årets undersökning. Det som oroar är dock att elnätsavgifterna har ökat kraftigt med 7,4 procent.

Ökningstakten för vatten och avlopp, VA, har dämpats något jämfört med föregående år, medan kostnaderna för hämtning av hushållsavfall har ökat något.

Sedan några år tillbaka har fjärrvärmepriserna ökat med endast 1–2 procent per år. Nu har ökningstakten minskat ytterligare, i år var den endast 0,5 procent.

FAKTA Högsta och lägsta kostnader

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet:

 1. Tanum 2 415 kr
 2. Munkedal 2 334 kr
 3. Nordanstig 2 281 kr
 4. Härjedalen 2 248 kr
 5. Årjäng 2 203 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet:

 1. Luleå 1 359 kr
 2. Borlänge 1 403 kr
 3. Oxelösund 1 444 kr
 4. Boden 1 449 kr
 5. Skövde 1 460 kr
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Ekonomi Vatten och avlopp Avfall Värme Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Högsta och lägsta kostnader

Kommuner med högst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet:

 1. Tanum 2 415 kr
 2. Munkedal 2 334 kr
 3. Nordanstig 2 281 kr
 4. Härjedalen 2 248 kr
 5. Årjäng 2 203 kr

Kommuner med lägst månadskostnad för en vanlig trerumslägenhet:

 1. Luleå 1 359 kr
 2. Borlänge 1 403 kr
 3. Oxelösund 1 444 kr
 4. Boden 1 449 kr
 5. Skövde 1 460 kr
Fördjupningsmaterial