Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Viktig dialog på Renoveringsdagen 2017
Forskning 29 mar 2017
ny-anna-w
Anna Wenner, HR-direktör Skanska, pratade om hur Skanska håller på att förändra sin syn på rektyrering för att bli mer inkluderande och på så sätt få in rätt kompetens. Foto: Anna-Klara Aspegren
Att hållbar renovering börjar bli en större samhällsfråga är något som lockar unga som vill ha ett tydligt syfte med sitt jobb. Men vägen till att lösa den omfattande kompetensbristen är fortfarande lång och på inga vis utstakad.

Hållbarhets-ROT, nya synsätt vid rekrytering och olika renoveringsnivåer – det var några av de förslag som diskuterades vid Renoveringsdagen 2017 igår på ArkDes i Stockholm.

Ett drygt hundratal deltagare hade kommit för att lyssna till föreläsare på temat ”Hållbar renovering – vem ska göra jobbet?” Företrädare för myndigheter, akademi och näringsliv presenterade sin syn på renoveringsläget idag, men kom inte längre än att de nosade på det egentliga temat för dagen, utan att nå någon klarhet.

Ministern öppen för diskussion om utökat REN

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson valde att inleda sitt anförande på Renoveringsdagen med att "allt inte går att göra på en gång och nu är det nyproduktion som prioriteras".

Efter det krassa beskedet var han dock positiv till att diskutera ett "Hållbarhets-rot" för att undvika att det görs för mycket fel nu när det byggs mycket och snabbt. Något som annars riskerar att bli en tickande renoveringsbomb om bara några få år.

Peter Eriksson var också intresserad av förbundsordförande Hyresgästföreningen Marie Linders förslag på ett utökat REN (Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa områden") vilket hon satte i förhållande till statens kostnader för rotavdraget som hyresgäster i dagsläget inte kan använda sig av.

På frågan om det vore en god idé att införa renoveringsfonder som i till exempel Danmark, svarade ministern att det är ju nu vi behöver pengarna och det kändes lite sent.

Kompetenslyft med Renovera rätt-dialog

Nationellt Renoveringscentrums ordförande Andres Muld pratade om vikten av målgruppsanpassad information, om att renovering ”borde vara mer intressant” och förslog ett mer omfattande kompetenslyft i samarbete mellan stat, akademi och näringsliv i en ”Renovera rätt-dialog”, liksom föregångaren ”Bygga Bo-dialogen”.

mingel-bild-i-text Renoveringsdagen 2017. Foto: Karin Farsäter

I pauserna under dagen hördes både uppskattning över att kunna samlas kring det viktiga ämnet om kompetens och möjligheten att föra en dialog öga mot öga med kollegor och branschfolk.

Men även en utbredd frustration över att ”allt tar sådan tid” vilket syftar på personal- och kompetensbristen i hela byggsektorn. Ett flertal uttryckte både frustration och oro över att Boverket just nu är så överhopade av arbete att flera processer som berör byggande och renovering drar ut på tiden – bland annat upphandlingen av inrättandet av ett nationellt informationscentrum för hållbar renovering.

"Renovering har ett syfte och det lockar unga"

Anna Wenner, HR-direktör på Skanska, berättade om sitt arbete med att rekrytera personal. Vägen till utveckling hos Skanskas medarbetare fördelar sig 10-20-70. Tio procent står för ”lära genom utbildning”, 20 procent för ”lära genom andra” och 70 procent för ”lärande i sin roll genom erfarenhet”.
– Detta följer vi upp med kontinuerlig prestationsdialog, utvecklingsdialog och en utvecklingsplan. Men vi ser ett behov av att bli mer inkluderande och vi måste söka kompetens på bredden, på ett helt annat sätt än tidigare, både när de gäller genus, etnicitet och yrkeserfarenhet. På Skanska vill vi kunna erbjuda ett jobb där värderingar och ett syfte är viktigt. Detta tror jag kan vara nyckeln för att få unga människor att söka sig till byggbranschen.

Vi ser ett behov av att bli mer inkluderande och vi måste söka kompetens på bredden, på ett helt annat sätt än tidigare.

Vid den efterföljande paneldebatten lyfte Anna Wenner också att Skanska tänker lära av det Cina Gerdin, kommunikationschef på Botkyrkabyggen, just berättat om hur man efter prisbelönta pilotprojektet Krögarvägen 2 förstått att inte behöva riva ut allt när man renoverar och vikten av att få in de boende i anställningar.

Enklare att omskola sig

Jens Albrektsson, Installatörsföretagen, var den som tydligast beskrev och föreslog åtgärder för hur man ska hitta kompetens och arbetskraft framöver.
– Vuxenutbildningen måste öka. Regelverken för hur man vidareutbildar sig och omskolar sig måste bli enklare. Att kunna arbeta och utbilda sig samtidigt är ett bra sätt att skapa rörlighet på arbetsmarknaden och öka utbildningsgraden. Att vara anställningsbar och utvecklingsbar är de stora framgångsfaktorerna just nu, säger Jens Albrektsson och tillägger:
– Vi försöker få gehör för detta även på regeringsnivå, men upplever inte att vi kommer någon vart. Det måste gå att få fart. Det räcker inte att snacka upp tonen nu, vi måste skruva upp den!

FAKTA Renoveringsdagen 2017 Föredragshållare

I talarordning:

Andres Muld, Nationellt Renoveringscentrum

Viktor Öwall, rektor Lunds Tekniska Högskola

Robert Johannesson, Boverket

Anita Aspegren, Energimyndigheten

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

Magnus Johansson, Industrifakta

Anna Wenner, Skanska

Cina Gerdin, Botkyrkabyggen

Jens Albrektsson, Installatörsföretagen

Källa: Nationellt Renoveringscentrum
Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Kompetens Renoveringar Samhällsplanering Samverkan Utbildning
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Renoveringsdagen 2017 Föredragshållare

I talarordning:

Andres Muld, Nationellt Renoveringscentrum

Viktor Öwall, rektor Lunds Tekniska Högskola

Robert Johannesson, Boverket

Anita Aspegren, Energimyndigheten

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

Magnus Johansson, Industrifakta

Anna Wenner, Skanska

Cina Gerdin, Botkyrkabyggen

Jens Albrektsson, Installatörsföretagen

Källa: Nationellt Renoveringscentrum