Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning för att borra brunn har uppdaterats
Energi 14 mar 2017
Brunnsborrning
Normbrunn – 16 kan användas som stöd vid borrning av vatten- eller energibrunn. Foto: Håkan Karlsson
SGU har uppdaterat sin vägledning för att borra brunn. Skriften heter Normbrunn – 16 och är ett stöd för både borrentreprenörer, tillståndsgivare och fastighetsägare.

Varje år borras det 10 000-tals brunnar i Sverige. Det är viktigt att dessa borrningar utförs professionellt så att inte grundvattnet påverkas.

– Genom att följa de anvisningar som ges i Normbrunn –16 ökas möjligheten till säker hållbar vattenförsörjning och miljösäkra energibrunnar, säger Göran Risberg, avdelningschef på Mark och grundvatten på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

Några nya delar har tillkommit

Vägledningen vänder sig i första hand till brunnsborrare. Men även till handläggare på kommuner och länsstyrelser som arbetar med tillstånd och anmälan samt fastighetsägare som vill borra en vatten- eller energibrunn.

Skriften är en uppdatering av tidigare utgåva från 2007. Enligt SGU är mycket av innehållet lika sedan tidigare. Det har dock tillkommit några nya delar som borrning i förorenade områden, borrning i vattenskyddsområden och borrning av större anläggningar.

Checklistor för konsument och brunnsborrare

I skriften finns det samlade riktlinjer för hur förundersökning, tekniskt genomförande och handhavande bör gå till när en brunn anläggs på ett säkert sätt, med avseende på hur grundvattnet, omgivande mark och byggnader eller annan miljö påverkas.

Det finns även en bilaga med en checklista för konsumenten och en bilaga med information till brunnsborraren om hur brunnsprotokollet ska fyllas i.
FAKTA Två goda råd

  • Anlita alltid certifierade brunnsborrare.
  • Kontakta alltid kommunen i förväg för information om vad som gäller där brunnen ska borras.
Källa: SGU
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Produktion Projektering Lov och tillsyn Värme Kyla Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Två goda råd

  • Anlita alltid certifierade brunnsborrare.
  • Kontakta alltid kommunen i förväg för information om vad som gäller där brunnen ska borras.
Källa: SGU
Fördjupningsmaterial