Varan har lagts till i varukorgen
Utredning om obehörigt arbete och elolyckor
Elinstallation 20 mar 2017
10097011-electrician-working-on-electrical-installation
På vilket sätt kan man förhindra eller minska antalet obehöriga elinstallationsarbeten? Det är en av frågorna utredningen ska svara på. Foto: Nagy Arpad
På uppdrag av regeringen ska Elsäkerhetsverket utreda om det behövs nya regler för att minska obehörigt elinstallationsarbete och elolyckor.

Det Elsäkerhetsverket ska utreda är om det behövs nya regler om särskild information som ska rikta sig till kunder i samband med försäljning av installationsmaterial för el och när de själva installerar visst material. Även elinstallatörer med begränsningar i sin behörighet kan ha behov av denna information.

Minska antalet elolyckor

Projektet är ett regeringsuppdrag och ska vara klart den 30 juni 2017. Syftet med utredningen är att tillsammans med branschen genomför flera undersökningar för att hitta en långsiktig lösning som minskar det obehöriga elinstallationsarbetet och elolyckorna i samhället.

Ändringar i behörighetssystemet

Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. De ändringar i det så kallade behörighetssystemet som görs, kommer att underlätta informationsgivningen för återförsäljare. Då ska alla som utför elinstallationer åt andra vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Företagen är också indelade i verksamhetstyper som begränsar vilka elinstallationer som får göras. Det innebär att både konsumenter och de som arbetar med el får lättare att kontrollera vilka arbeten som får utföras av vem.

Viktigt med förebyggande åtgårder

Felaktiga elinstallationer kan orsaka både elolyckor och bränder och det är viktigt med förebyggande åtgärder. Rätt information i rätt läge är nyckeln till säkra anläggningar, säger Kim Reenaas, chef på Avdelningen för produkter vid Elsäkerhetsverket. Det finns goda skäl till varför det är straffbart att utföra elinstallationer om man inte har rätt behörighet.

Elsäkerhetsverket kommer nu att ta kontakt med berörda branschorganisationer och ett urval av återförsäljarna.

Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Säkerhet- och larmsystem Arbetsmiljö
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter