Varan har lagts till i varukorgen
Stor granskning av farliga laddare
Brand 21 mar 2017
16844946-smartphone-charging-with-power-bank
Elsäkerhetsverket ska ta reda på hur stort problemet med farliga USB-laddare är och utreda hur olika tillverkare uppfyller säkerhets- och skyddskraven. Foto: Mile Atanasov
Elsäkerhetsverket har i samband med kontroller upptäckt allvarliga brister i USB-laddare. Nu har de startat en omfattande granskning för att få en bild av hur stort problemet är med de farliga laddarna.

I de anmälningar om farliga laddare som kommit in till Elsäkerhetsverket fördelar sig ungefär 50 procent som handlar om brand/brandtillbud, 20 procent som handlar om elchocker och 30 procent på övriga orsaker.

Elsäkerhetsverket sätter ofta försäljningsförbud på enstaka laddare, men det är för att få en större effekt av marknadskontrollerna och öka kunskaperna i samhället som man har beslutat att en djupare utredning är nödvändig. Man har redan nu sett att många aktörer till exempel inte följer lagen gällande CE-märkning.

60 laddare undersöks på oberoende testlabb

Elsäkerhetsverket ska kontrollera 60 laddare som köps från butiker och via internet. Såväl dyra som billiga laddare och från både kända och okända varumärken kommer att testas. För att få mer kunskap om produkttypen och så säkra resultat som möjligt sker parallella undersökningar hos både oberoende testlabb och hos Elsäkerhetsverket själva.

Resultatet av undersökningen kommer att publiceras i en rapport i juni 2017.

Använd orginalladdare

Råd från Brandskyddsföreningen för att minska risken för brand i laddare:

  • Använd originalladdare och CE-märkta produkter.
  • Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan.
  • Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder!
  • Dra ut kontakten när du laddat klart.
  • Ha fungerande brandvarnare.

Strax före årsskiftet genomfördes en SIFO-undersökning bland personer 16-79 år på uppdrag av Elsäkerhetsverket. Den innehöll 17 frågor om köp och användning av USB-laddare. Resultatet visar bland annat att:

  • Nästan hälften köper ibland eller alltid laddare av okända märken medan en av fyra alltid köper laddare av kända märken.
  • Tre av fyra laddar ibland eller alltid på natten.
  • Över hälften låter laddaren ibland eller alltid sitta kvar i uttaget då man inte laddar.       
Bevaka ämnen i artikeln

Brand Elproduktion Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter