Varan har lagts till i varukorgen

Satsningar för att minska kompetensbristen

Kompetens 31 mar 2017
vvs-montor
Med projektet "Sverige bygger nytt" vill man få in fler utrikesfödda kvinnor i installatörs- och byggbranschen. Foto: Angel Nieto, Mostphotos
Flera satsningar görs nu för att minska kompetensbristen inom byggbranschen. Regeringen föreslår särskilda branschskolor, arbetsförmedlingen vill se bättre matchning till rätt utbildning och Installatörsföretagen går in i ett projekt som ska öka möjligheten för nyanlända att få jobb.

Projektet ”Sverige bygger nytt” har som mål att öka förutsättningarna för nyanlända och utrikesfödda kvinnor att få ett arbete inom installations- och byggbranschen. Installatörsföretagen har nu gått med i projektet som leds av Arbetsförmedlingen med stöd från Europeiska Socialfonden.

På allvar utmana mångfaldsarbetet

Syftet med projektet är att öka mångfalden och jämställdheten inom byggsektorn, detta i en tid när ett stort antal bostäder ska byggas och infrastruktur planeras samtidigt som det saknas arbetskraft.

–Vi kan inte bara önska att det ska bli fler med utländska bakgrund och kvinnor, vi måste på allvar utmana branschens mångfaldsarbete, säger Jens Albrektsson, chef för Kompetens och utbildning på Installatörsföretagen. (se artikel nedan för en längre intervju med Jens Albrektsson om kompetensbristen).

Övriga deltagare i ”Sverige bygger nytt”, som är Stockholmsbaserat, är Byggnads, Sveriges Byggindustrier, Stockholms arbetsmarknadsförvaltning, Solna stad och Spånga Tensta stadsdelsförvaltning.

Regeringen vill införa branschskolor

Regeringen går vidare med sitt förslag om att införa så kallade branschskolor på försök. Bakgrunden är ett minskat intresse för yrkesutbildningarna och en oro för en framtida kompetensbrist i många branscher, bland annat i byggbranschen.

Genom att skolhuvudmän och branscher kan samverka kan man skapa möjligheter för att säkerställa att yrkesutbildningar kan genomföras med litet elevunderlag inom små branscher och på flera platser i landet. En huvudman för en gymnasieskola som ingår avtal med en branschskola ska kunna söka statsbidrag för att ersätta branschskolan. Flera branscher har redan anmält intresse för att delta i försöksverksamheten.

Yrkesprogrammen basen i kompetensförsörjningen

– De gymnasiala yrkesprogrammen är basen i industrins och välfärdens kompetensförsörjning. Därför är det viktigt att det finns tillgång till utbildning över hela landet, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Om förslaget går i hamn kommer bestämmelserna träda i kraft den 1 juli nästa år och tillämpas på utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2018.

Prognos visar på brist på installationstekniker

Arbetsförmedlingen har kommit med prognos om den svenska arbetsmarknaden ”Var finns jobben 2017”. Den bygger på intervjuer med 10 500 arbetsgivare inom 200 olika yrken. Prognosen visar bland annat att några av bristyrkena är installationstekniker och VVS-montör. Men intresset för yrkesutbildningarna skiljer sig åt.

Lågt söktryck till VVS- och fastighetsprogrammen

Statistik från Skolverket visar att medan El- och energiprogrammet har näst högst söktryck av yrkesutbildningarna har VVS- och fastighetsprogrammet nästa sämst söktryck av de tolv yrkesprogrammen på gymnasiet.

Det man behöver göra är att se till att förbättra studie- och yrkesvägledningen inför gymnasievalet. Det behövs även mer marknadsföring av utbildningarna till VVS-montör och installationstekniker. 

Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial

jens-albrektsson
Jens Albrektsson, chef för Kompetens och utbildning på Installatörsföretagen. Foto: Installatörsföretagen.
Bevaka ämnen i artikeln

Kompetens Bostäder Arbetsmiljö Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

Fördjupningsmaterial

jens-albrektsson
Jens Albrektsson, chef för Kompetens och utbildning på Installatörsföretagen. Foto: Installatörsföretagen.