Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Renoveringssverige har varken tid eller råd att missa en enda krona till

Urban Månsson 6 mar 2017
Svensk Byggtjänst
Det är hög tid att förverkliga beslutet om ett nationellt informationscentrum snarast så att inte hjulet måste uppfinnas om och om igen.
urban_mansson_900
Urban Månsson
Svensk Byggtjänst

Den 30 juni 2016 presenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson regeringens ”Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden”, så kallat REN. ”Vi vill öka takten med att förbättra boendemiljön och underlätta omställningen till ett energisystem baserat på förnybar energi. Vi vill även skydda hyresgästerna mot orimliga hyreshöjningar.”

Det fanns 800 miljoner kronor i potten för 2016 och stödet gick att söka från den 1 oktober. En summa som räckt till omfattande åtgärder och var ett efterlängtat stöd, både för enskilda fastighetsägare med ett stort bestånd i behov av hållbar renovering och för Sveriges gemensamma strävan att nå klimatmålen. Ändå gick miljonerna orörda tillbaka till statskassan den sista december.

När Svensk Byggtjänsts och Nationellt Renoveringscentrums gemensamma webbtjänst Renoveringsinfo gjorde en kartläggning av intresset för REN under förra årets sista dagar, visade den att inte ett enda renoveringsprojekt hade fått del av stödet. Dels på grund av försenade regelskrivningar men också, enligt de tillfrågade handläggarna, att de sökande inte hade tillräcklig kännedom.

Detta är ett scenario som vi menar var helt onödigt, för att inte säga oansvarigt. 800 miljoner kronor är mycket pengar och hade gjort märkbar nytta för att möta det samlade renoverings- och energieffektiviseringsbehovet i landet.

Att ingen hann söka stödet under 2016 visar att det saknas förankring mellan regering och renovering. Menar man allvar med att nå klimatmålen och de många andra positiva effekter som en energieffektiv renovering får, så räcker det inte att sträcka ut en påse pengar. Då måste man samtidigt tillhandahålla information så att berörda parter kan tillgodogöra sig medlen.

Det infrysta stödet ser vi som ett exempel på vikten av att skyndsamt inrätta det nationella informationscentrum för energieffektiviserande renovering som regeringen beslutat om.

Det infrysta stödet ser vi som ett exempel på vikten av att skyndsamt inrätta det nationella informationscentrum för energieffektiviserande renovering som regeringen beslutat om och som finns budgeterat till 2017.

Medan detta dröjer slår ohållbara renoveringar mot ekonomiskt utsatta grupper. I Göteborg kan så många som var tredje hyresgäst tvingas flytta om hyran höjs med 50 procent efter ombyggnation, vilket riskerar att bli fallet om man inte tar ett helhetsgrepp om renoveringsfrågan. Detta enligt Hyresgästföreningens undersökning.

Medan detta dröjer tickar klockan mot utsatt datum för att nå energi- och klimatmålen. Bygg- och fastighetsbranschen står för 1/3 av Sveriges totala energianvändning och att renovera rätt är en stor del i att närma oss målen. Att renovera är alltid det mest resurssnåla.

Renoveringsinfo är idag den enda kanalen i sitt slag i landet, med regelbunden, rikstäckande, oberoende värdering och publicering av renoveringsrelaterade nyheter, regler och lagar, med både den senaste forskningen på området och med direktkontakt med fastighetsägare, boende och byggbranschen. Här finns en upparbetad grund för att sprida kvalitetssäkrad kunskap.

Med ett statligt finansierat informationscentrum skulle tillgången till kontinuerlig, uppdaterad information och kompetens om hållbar renovering nå ut till alla som är i behov av att få svar och guidning.

Renovering handlar inte enbart om att rusta upp en byggnad eller om teknik och materialval. Renovering handlar om människors vardag. Det handlar om trygghet, identitet och sociala nätverk. Det handlar om integration, ekonomi och arbetsmarknad. Det handlar om estetik och hälsa, välfärd och tillväxt. Det är en fråga om hållbarhet och klimat, där det enda svaret är att det är bråttom. Renovering är en allt genomsyrande samhällsfråga som får störst och bäst effekt genom väl underbyggd och oberoende information som kommer alla till godo.

Vi anser att det är hög tid att samla alla de forskningsresultat, erfarenheter, kunskaper och initiativ som redan har tagits och som tas varje dag i Sverige. Det är ett stort resursslöseri att inte alla som står inför renoveringsutmaningar kan dra nytta av genomförda framgångsrika koncept eller undvika redan gjorda klavertramp. Ta till vara på Renoveringsinfo som en redan upparbetad kanal med kompetens och relevans. Förverkliga beslutet om ett nationellt informationscentrum snarast så att inte hjulet måste uppfinnas om och om igen.

Sverige har varken tid eller råd att vänta. 

andres-muld Andres Muld

Andres Muld, ordförande för Nationellt Renoveringscentrum och fd generaldirektör Energimyndigheten, är medförfattare till debattartikeln.

OM Urban Månsson

Urban Månsson är VD på Svensk Byggtjänst. 

urban_mansson_900
Urban Månsson
Svensk Byggtjänst
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Samhällsplanering Hållbarhet Forskning Energieffektivisering Kompetens Tillgänglighet Finansiering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM Urban Månsson

Urban Månsson är VD på Svensk Byggtjänst.