Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Otryggheten ökar i bostadsområden
Bostäder 6 mar 2017
Sergels tor i kvällsbelysning. bid_ntu_bengt-olson_740x413
Kvällstid känner sig fler kvinnor än män otrygga i offentliga miljöer. Foto: Bengt Olson
Otryggheten i våra bostadsområden ökar visar Nationella trygghetsundersökningen 2016 som Brottsförebyggande rådet presenterat. BID-samverkan kan vara ett steg i rätt riktning för att öka tryggheten och trivseln.
Nationella trygghetsundersökningen NTU 2016 visar att det är främst under kvällstid som fler är oroliga för att vistas utomhus i sina egna bostadsområden och på offentliga platser. Fler är också oroliga för att utsättas för överfall och misshandel och skillnaden mellan män och kvinnor är fortsatt stor.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Regeringens satsning på brottsförebyggande åtgärder

Regeringen driver en nationell satsning på det brottsförebyggande arbetet. Målet är dels att öka de brottsförebyggande insatserna i kommunerna genom ökat nationellt stöd och samordning, dels att bidra till att lyfta andra samhällsaktörers förebyggande arbete. Regeringen satsar sammanlagt 40 miljoner kronor årligen för att förstärka samverkan mellan olika aktörer, utveckla Brå:s pådrivande roll i det brottsförebyggande arbetet och inrätta regional samordning på länsstyrelserna.

FAKTA BID

BID står för Business Improvement Districts och är en samverkansmodell som kommer från USA.
Det är en modell för fastighetsägarsamverkan mellan privat och offentlig sektor. Motiven till samarbete är olika, men målet är det samma: att skapa attraktiva och trygga platser.
Modellen bygger internationellt på tvingande lagstiftning men den svenska modellen av BID är mer inriktad på frivillig samverkan.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Säkerhet- och larmsystem Tillgänglighet Underhåll Utemiljö
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Regeringens satsning på brottsförebyggande åtgärder

Regeringen driver en nationell satsning på det brottsförebyggande arbetet. Målet är dels att öka de brottsförebyggande insatserna i kommunerna genom ökat nationellt stöd och samordning, dels att bidra till att lyfta andra samhällsaktörers förebyggande arbete. Regeringen satsar sammanlagt 40 miljoner kronor årligen för att förstärka samverkan mellan olika aktörer, utveckla Brå:s pådrivande roll i det brottsförebyggande arbetet och inrätta regional samordning på länsstyrelserna.

FAKTA BID

BID står för Business Improvement Districts och är en samverkansmodell som kommer från USA.
Det är en modell för fastighetsägarsamverkan mellan privat och offentlig sektor. Motiven till samarbete är olika, men målet är det samma: att skapa attraktiva och trygga platser.
Modellen bygger internationellt på tvingande lagstiftning men den svenska modellen av BID är mer inriktad på frivillig samverkan.

Fördjupningsmaterial