Varan har lagts till i varukorgen
Lättare att avlägsna otillåtna bosättningar
Bestämmelser 15 mar 2017
taltlager i tunnel_pia-brannvall_740x413
Avlägsnande, förslag till ny handräckningsform som ska hjälpa ägare återfå mark, bostäder eller liknande när någon bosatt sig där utan lov. Foto: Pia Brännvall
I ett lagförslag föreslår regeringen en ny form av särskild handräckning, så kallat avlägsnande, som ska göra det lättare för fastighetsägare att avhysa otillåtna bosättningar på privat mark.

Förslaget innebär att en ny form av särskild handräckning införs för att hantera situationer med personer som har bosatt sig på någon annans mark utan tillstånd. Det nya, mer effektiva förfarandet heter avlägsnande.

– Det är viktigt att äganderätten värnas på ett effektivt sätt när någon bosatt sig i till exempel parker eller på privat mark utan tillstånd. Om vi inte stävjar det här riskerar vi att få kåkstäder, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Lättare att få en ansökan om avlägsnande prövad

För att underlätta för markägaren att få en ansökan om avlägsnande prövad av Kronofogdemyndigheten ska det under vissa förutsättningar vara möjligt att ansöka om avlägsnande utan att behöva lämna uppgifter om vilka de svarande är. Avlägsnandet ska kunna genomföras mot personer som har tillkommit efter att ansökan lämnades in. Kronofogdemyndigheten ska även göra en proportionalitetsbedömning vid prövningen av en ansökan om avlägsnande.

Rättssäkerheten ska skyddas

Särskilda bestämmelser införs som skyddar rättssäkerheten vid ett avlägsnande. Kronofogdemyndigheten ska bland annat göra en intresseavvägning när myndigheten prövar hur och när ett avlägsnande ska genomföras. Myndigheten kan även meddela anstånd med avlägsnandet. Särskild hänsyn ska tas till om det finns barn på platsen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lokaler Utemiljö
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter