Varan har lagts till i varukorgen
Fortsatt sned könsfördelning i branschen
Arbetsmiljö 8 mar 2017
byggnadsarbetare-fot-leif-ingvarsson
Siffrorna för könsfördelningen inom byggbranschen kantrar rejält med kvinnlig andel på endast 8,6 procent. Foto: Lars Ingvarsson.
Byggbranschen har skäl att uppmärksamma internationella kvinnodagen idag. Bara nio procent av industrin utgörs av kvinnor. Men det finns exempel där fördelningen nu jämnas ut.

Idag, den 8 mars, är det internationella kvinnodagen och byggbranschen kan med fördel fundera över hur det bör högtidlighållas. Könsfördelningen fortsätter nämligen att vara mycket ojämn.

Den senaste statistiken från Sveriges Byggindustrier visar att kvinnorna bara utgör knappt nio procent inom branschens samtliga yrkesgrupper. Mest ojämnt är det i kategorin hantverksarbetare. Här finns bara drygt en procent kvinnor och allra lägst är andelen bland snickare och betongarbetare.

Ger stora problem

Bristen på kvinnor medför stora problem, menar Lars Bergqvist, ordförande på organisationen Byggcheferna.

lars-bergqvist-webb Lars Bergqvist, Byggcheferna.

– Vi vill att vår bransch ska avspegla samhället i stort och det handlar även om vilken kultur vi ska ha på byggarbetsplatserna. Nuvarande fördelning skapar en machokultur som syns i exempelvis risktagande och i förlängningen även arbetsplatsolyckor, säger Lars Bergqvist.

Byggsektorn har idag stora utmaningar i fråga om kompetensförsörjning. Om det ska finnas personal som täcker behoven framöver går det inte att stänga ute halva befolkningen, menar Lars Bergqvist.

– Blandat är alltid bäst och det handlar heller inte uteslutande om kön. Det finns dessutom undersökningar som visar att machokulturen även får en hel del män att lämna branschen.

Vissa områden bättre

På sina håll är dock fördelningen jämnare. Inom arbete som kräver specialistkompetens är ungefär en tredjedel kvinnor och för kategorin kontor och försäljning är det nästan hälften.

Även i samhällsbyggnadssektorn som helhet kan man hitta aktörer som går mot strömmen. Igår meddelade exempelvis branschorganisationen SABO att 53 procent av de som har ett tjänsteyrke i allmännyttiga bostadsföretag är kvinnor. Siffran innebär en ökning jämfört med tidigare år, enligt organisationen.

hanna-larsson-webb Hanna Larsson, SABO.

– Det är glädjande, alla arbetsplatser mår bra av en blandning av till exempel kön, ålder och etnicitet. Fler perspektiv ger nytänkande och det kommer bland annat hyresgästerna till del, säger Hanna Larsson, chef för HR-enheten på SABO, i ett pressmeddelande.

För samtliga anställda i organisationens medlemsföretag är dock siffran lägre med sammanlagt 39 procent kvinnor. Bland verkställande direktörer är andelen bara drygt 22 procent, även om det skett en viss ökning de senaste åren.

Enligt en undersökning som Svevia genomfört har andelen kvinnor på ledande poster i bygg- och anläggningsbranschen ökat med fem procent sedan 2011. Fortsätter ökningen i samma takt får vi vänta till 2047 innan branschen är jämställd i toppen.

FAKTA Så många är kvinnorna i byggbranschen

Kategori

Andel (%)

 • Ledningsarbete:
10,1
 • Arbete som kräver specialistkompetens:
34,4
 • Arbete som kräver kortare högskoleutbildning:
14,6
 • Kontor, kundservice, försäljning:
45,1
 • Hantverksarbete:
1,5
 • Transport, maskin- och processarbete:
2,6
 • Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning:
20
 • Övriga:
7,4
 •  Samtliga yrkesgrupper:
8,6
Källa: Sveriges Byggindustrier
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Kompetens
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så många är kvinnorna i byggbranschen

Kategori

Andel (%)

 • Ledningsarbete:
10,1
 • Arbete som kräver specialistkompetens:
34,4
 • Arbete som kräver kortare högskoleutbildning:
14,6
 • Kontor, kundservice, försäljning:
45,1
 • Hantverksarbete:
1,5
 • Transport, maskin- och processarbete:
2,6
 • Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning:
20
 • Övriga:
7,4
 •  Samtliga yrkesgrupper:
8,6
Källa: Sveriges Byggindustrier