Varan har lagts till i varukorgen

Komfortgolvvärme i flerbostadshus har studerats

Värme 7 mar 2017
Golvvärme
Branschen tolkar Svebys rekommendationer om komfortgolvvärme på olika sätt. Foto Thord Sköldekrans
Energianvändningen för komfortgolvvärme kan variera kraftigt. Det kan därför vara olämpligt att använda fasta schabloner för detta vid energiberäkningen, visar en ny rapport.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har finansierat ett projekt där man har undersökt hur branschen tolkar och hanterar komfortgolvvärmes förväntade energianvändning i badrum i flerbostadshus.

Svebys rekommendationer tolkas olika

I projektet konstaterar man att branschen tolkar Svebys rekommendationer om komfortgolvvärme mycket olika och att resultaten kan påverka ett projekts beräknade specifika energianvändning mellan noll och upp till drygt 15 kilowattimmar per kvadratmeter Atemp och år.

Detta kan göra att komfort väljs bort för att en lägre beräknad specifik energianvändning ska kunna nås. Att använda fasta schabloner för komfortgolvvärmens energianvändning tar därför bort incitament för projekt att undersöka och välja olika tekniska lösningar som kan ge låg energianvändning.

Enligt rapportförfattarna har projektet visat att kunskapsnivån är för låg när det gäller Sveby och våra byggregler. Mer utbildningsinsatser skulle leda till mer förutsägbarhet och sundare konkurrens.

Val av temperatur har störst påverkan

När det gäller komfortgolvvärme i badrum så har val av temperatur störst påverkan på energianvändningen, men även frånluftsflöde i relation till badrumsgolvyta har en tydlig påverkan. För att få en låg energianvändning för komfortgolvvärme rekommenderas följande:

  • Sänk golvtemperaturen på komfortgolvvärmen, installera någon form av maxbegränsning.
  • Golvisolering i badrummet kan minska energianvändningen med upp till 30 %.
  • Golvisolering i kombination med schemastyrning i badrummet kan ytterligare minska energianvändningen, cirka 10 %-enheter upp till 40 %.
  • Rekommendera boende att hålla badrumsdörren stängd.
  • Väl isolerade badrumsväggar.
  • Isolera bjälklag.

Enligt rapportförfattarna bör komfortgolvvärme kunna installeras i projekt och avsteg göras från Svebys rekommendation förutsatt: att en teknisk lösning och normalt brukande är definierat, att en beräkning/simulering utförs i projektet och att mätning/verifiering genomförs så att det är möjligt att se om golvvärmen används som avsett.

FAKTA Vad är komfortgolvvärme?

I projektet har följande definition tagits fram:

"Komfortgolvvärme avser alla golvvärmesystem i bostäder (oavsett värmebärare och styrning) som inte krävs för att upprätthålla avsedd inomhus-temperatur vid dimensionerande förutsättningar."

FAKTA Svebys rekommendation

I brukarindata för energiberäkningar för bostäder anger Sveby följande för komfortgolvvärme i badrumsgolv:

  • I de fall komfortgolvvärme i badrum förekommer, bör ett tillägg göras med 1 000 kilowattimmar per lägenhet och år för uppvärmning, även om golvvärmen är kopplad till hushållselen.
  • Tillgodogjord andel för driftel (fastighetsel) får anses vara den samma som för hushållselen, det vill säga 70 %.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Värme Bostäder Forskning Innemiljö Projektering Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vad är komfortgolvvärme?

I projektet har följande definition tagits fram:

"Komfortgolvvärme avser alla golvvärmesystem i bostäder (oavsett värmebärare och styrning) som inte krävs för att upprätthålla avsedd inomhus-temperatur vid dimensionerande förutsättningar."

FAKTA Svebys rekommendation

I brukarindata för energiberäkningar för bostäder anger Sveby följande för komfortgolvvärme i badrumsgolv:

  • I de fall komfortgolvvärme i badrum förekommer, bör ett tillägg göras med 1 000 kilowattimmar per lägenhet och år för uppvärmning, även om golvvärmen är kopplad till hushållselen.
  • Tillgodogjord andel för driftel (fastighetsel) får anses vara den samma som för hushållselen, det vill säga 70 %.
Fördjupningsmaterial