Varan har lagts till i varukorgen

It-hot mot elnätet i fokus

Utbildning 3 mar 2017
kraftledning
Digitaliseringen går snabbt och skapar ett sårbart samhälle. Att elnätet fungerar i olika slags krissituationer blir allt viktigare eftersom konsekvenserna om det svenska elnätet slogs ut kan bli mycket dramatisk. Foto: Per Andersson
Det svenska elnätet är sårbart och förmågan att hantera hot mot landets säkerhet måste öka. Det anser Post- och telestyrelsen som arrangerar en omfattande utbildning inom bland annat säkerhetsskydd.

Utländska It-spioner hade gjort förberedelser för att slå ut den svenska infrastrukturen såsom elnät och olika kommunikationssystem.  Det avslöjade Försvarets Radioanstalt för SVT för en tid sedan.

Konsekvenserna om det svenska elnätet slogs ut skulle bli mycket dramatiska, menar Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät.  Vi har byggt upp ett allt mer sårbart samhälle som är beroende av att elen fungerar, särskilt i krissituationer.

Totalförsvarsplaneringen ska återupptas

Sverige befinner sig nu i ett nytt säkerhetspolitiskt läge och regeringen har beslutat att den svenska totalförsvarsplaneringen ska återupptas.

Post- och telestyrelsen, PTS, har som säkerhetsskyddsstödjande myndighet ett samlat ansvar för området elektronisk kommunikation.

Elektronisk kommunikation

För att öka förmågan vid hot mot landets säkerhet planerar Post- och telestyrelsen att i samarbete med Säkerhetspolisen genomföra en omfattande utbildning för säkerhetsskyddschefer som arbetar inom sektorn elektronisk kommunikation.

Utbildningen har som mål att:

  • Öka operatörernas förmåga att förebygga risker som kan hota rikets säkerhet.
  • Underlätta privat-offentlig samverkan.
  • Stärka förståelsen för sektorns betydelse i totalförsvaret.

Utbildningen genomförs under våren av Institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan i Stockholm, på uppdrag av PTS och Säpo.

Utvärdera krisberedskapen

Utöver denna utbildning har Post- och telestyrelsen ett bredare uppdrag att ta fram olika utbildnings- och övningsstrategier för åren 2017-2021. Sektorn för elektronisk kommunikation ska kunna hantera alla typer av händelser, från kriser orsakade av extraordinära händelser till höjd beredskap och krig.

Det sista året 2021 kommer att fokusera på att göra en utvärdering av krisberedskapsförmågan i sektorn för elektronisk kommunikation.

Bygga ut reservkraftsförsörjningen

Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät, tycker att vi bör fundera på att framöver på olika sätt göra oss mindre elberoende. Till exempel  genom att bygga ut den reservkraftsförsörjning som finns idag på exempelvis sjukhusen så att myndigheter och företag inte slås ut lika lätt om de inte har tillgång till el.

mikael-odenberg Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska Kraftnät. Foto: Peter Knutson

Att det finns svagheter i det svenska elnätet blev tydligt när Svenska Kraftnät bad Försvarets Radioanstalt, FRA, att undersöka det svenska stamnätet.  Vid de tester man gjorde visade det sig att det var för enkelt att ta sig in i systemet. 

Efter detta har Svenska Kraftnät beslutat sig för att förnya systemet och ett nytt drifts- och övervakningssystem har tagits i bruk.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Utbildning Säkerhet- och larmsystem Kompetens
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter