Varan har lagts till i varukorgen

Byggde en mer jämställd utemiljö

Arkitektur 1 mar 2017
vara-utemiljo
Grillplatsen innehåller fyra olika grillbräddar för att alla som vill ska kunna grilla sin mat, oavsett vad man äter. Det är en del i Vara kommuns projekt Torsbo ut och in. Foto: Vara kommun
Vara tog chansen när man kunde söka pengar för att bygga en jämställd utemiljö. I processen fick de ungas röst stor betydelse och resultatet har blivit en mer jämställd utemiljö.

Boverket utannonserade pengar att söka till projekt som skulle skapa mer jämställda utemiljöer. Vara ville göra en sådan utanför sin fritidsgård Torsbo.

– Vi har haft en problematik och det har saknats en plats för ungdomar utomhus i Vara. Vi såg också möjligheten att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor med ungdomar, säger Jonas Häggson, planarkitekt på Vara kommun.

Det var en anledning till att kommun valde att skicka in ansökan till Boverket för att skapa en jämställd plats.

Brett arbete

Bakom arbetet ligger en arbetsgrupp med anställda på Vara kommun. Bland annat planarkitekt, folkhälsoplanerare och kulturstrateg var med och tog fram ansökan. När de sedan skulle komma igång med arbetet skapades en arbetsgrupp där även fritidsledare och kultursamordnare inkluderades.

– Under processen ville vi ta hjälp av expertis utifrån. Vi hade bland annat en jämställdhetskonsult som föreläste och en arkitekturpedagog arbetade med ungdomarna för att få fram vad ungdomarna ville ha. Med hjälp av en konstnär togs ett förslag fram på hur det skulle kunna se ut, säger Jonas Häggson.

Kartlade ungdomarnas rörelser

För att veta var satsningen skulle göras kartlade de var ungdomarna rörde sig mest. Att det blev utanför fritidsgården var ganska självklart. Den ligger strategiskt mellan flera skolor.

– Projektet heter "Torsbo ut och in" för att vi tycker om de mjuka värdena som finns inne på fritidsgården. De ville vi också få ut i den närliggande utemiljön.

Det kan vara svårt att hålla igång engagemanget bland unga i ett års tid

Unga fick säga sitt

En viktig del i projektet var att de unga fick säga sitt. Engagemanget var också stort från de som var med i referensgruppen. En kille och en tjej från varje årskurs från fjärde till nionde klass var med och även en elev från gymnasiet och en från särskolan.

– Vi vill ha en bra representation och en bredd av personer som var med. Det var ett väldigt stort engagemang i början och i slutet. Det kan vara svårt att hålla igång engagemanget bland unga under en så lång tid.

Även om det har varit lågsäsong för att vara i parken har Vara kommun sett att många varit där.

– Vi har utgått från ungdomars perspektiv, men den är byggd för alla andra också och det märks. Många andra har också hittat till platsen, säger Jonas Häggson.

Utrustning som passar alla

För att alla ska känna sig välkomna till "Torsbo ut och in" har mycket tid lagts på att välja möbler och utrustning som passar alla. Vid grillen i parken finns det inte bara en grillbrädd utan fyra för att alla ska kunna grilla tillsammans samtidigt, oavsett om man föredrar kött, vegetariskt eller är allergisk mot något.

vara-uggla En av flera djurstatyer av brons som placerats i den nya utemiljön. Foto: Vara kommun

– En mindre förändring är också att vi har sittbänkar i olika höjd. Det är smågrejer som ger resultat. Vi har också placerat ut små statyer som föreställer djur eftersom alla kan relatera till något av dem. Där är placeringen vid sittytor viktig och att de uppmuntrar till att känna på. Tanken är att alla ska kunna uppleva konsten samtidigt som de kan göra att man inte känner sig ensam på en av sittbänkarna.

De har också skapat en lite trängre lekyta som främjar lek istället för förutbestämd idrott. Enligt Jonas Häggson uppmuntrar iordningsställda idrottsytor tävling. Generellt gillar fler killar att tävla, vilket gör att tjejer hamnar vid sidan av och då umgås inte ungdomar tillsammans.

Vilka var projektets största utmaningar?

– Tidsaspekten och samarbetet med många. Att hitta samarbetsformer under genomförandedelarna var lite svårt och samordningen har varit en utmaning.

FAKTA Torsbo ut och in

Namn: Torsbo ut och in.

Beviljat stöd: 1,5 miljoner kronor

Projektet: Omvandla en parkeringsplats och angränsande mark vid en fritidsgård till en mer attraktiv plats, med ett varierat innehåll som ska locka en mer bred grupp av användare.

Vad gjordes: En grillplats för gemenskap, en terrass där ungdomar kan mötas, en altan för sällskap och solhäng, en pergola för framträdande och bio, en oval för vila, lek och rörelse och en slingrande park där små bronsskulpturer har placerats ut för att ingen ska känna sig ensam.

Källa: Vara kommun
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Samhällsplanering Utemiljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Torsbo ut och in

Namn: Torsbo ut och in.

Beviljat stöd: 1,5 miljoner kronor

Projektet: Omvandla en parkeringsplats och angränsande mark vid en fritidsgård till en mer attraktiv plats, med ett varierat innehåll som ska locka en mer bred grupp av användare.

Vad gjordes: En grillplats för gemenskap, en terrass där ungdomar kan mötas, en altan för sällskap och solhäng, en pergola för framträdande och bio, en oval för vila, lek och rörelse och en slingrande park där små bronsskulpturer har placerats ut för att ingen ska känna sig ensam.

Källa: Vara kommun
Fördjupningsmaterial