Varan har lagts till i varukorgen

Anmälan efter att elektriker utsatts för asbest

Arbetsmiljö 6 mar 2017
gammelange
Här syns den delen av generatorn på Gammelänge kraftstation som innehöll asbest. Foto: Sven Höckert
Elektrikerförbundet har polisanmält företagen Fortum och Bilfinger för att ha utsatt ett 30-tal personer, varav tolv elektriker, för det cancerframkallande ämnet asbest i sitt arbete.

När generatorerna i Parteboda och Gammelänge kraftverk i Jämtlands län skulle renoveras 2012 importerades delar från Ryssland. Delarna till generatorerna visade sig innehålla farligt asbestdamm som personalen fick i sig.

Misslyckat försök lösa situationen

Fortum hade tecknat ett avtal med ryska Ruselprom för att byta ut generatorerna i Parteboda och Gammelänge. När man upptäckt asbest i generatorn försökte Ruselprom först att på plats ta bort den packning som innehöll asbest. Men efter att detta misslyckats och asbest spridits i kraftverket, beslöt man skicka tillbaka generatorn till Ryssland för reparation.

När den kom tillbaka upptäckte man dock att den fortfarande innehöll asbest. Även Gammelänge kraftverk som tagits i bruk igen efter att generatorn bytts ut, visade sig innehålla asbest. Man gjorde en sanering men i början av 2014 fanns asbesten kvar och spreds på grund av dålig hantering.

Nödvändig kunskap saknades

Företaget Bilfinger, som Fortum anlitat för att sköta underhållsarbetet på kraftverken, visade sig vid en genomgång sakna nödvändig kunskap om hantering av asbest och den utbildning som personalen behöver ha.

Svenska Elektrikerförbundet har tidigare kritiserat energiföretaget Fortum för bristande leverenskontroll och har nu polisanmält både Fortum och Bilfinger. Fortum anmäls för brott  mot miljöbalken, Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Bilfinger anmäls för brott mot arbetsmiljöverkets föreskrifter.

"Det måste få rättsliga följder"

Det finns idag en stark oro hos dem som arbetat vid dessa båda arbetsplatser.

–Vi vet ju att det kan ta lång tid från exponering till att sjukdom bryter ut. Detta är naturligtvis djupt skakande för de elektriker som exponerats, säger Urban Pettersson, Elektrikernas förhandlingschef, i ett pressmeddelande.

Man vill nu få frågan prövad rättsligt både för de närmast berörda, men också för den övriga arbetsmarknaden.

–Det är en skandal att detta hänt. Det måste nu få rättsliga följder.

FAKTA Asbest orsakar skador vid inandning

Asbest ärett långfibrigt oorganiskt mineral. Det är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är när material som innehåller asbest bearbetas som fibrer frigörs och de bildar  ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar och kan orsaka skador.
Yrkesmässig användning av asbest och asbesthaltiga produkter är sedan 1982 totalförbjudet i Sverige. Det är dock ett vanligt byggmaterial i miljonprogrammets bostäder som nu är i fokus för renovering.

Mesoteliom, en elakartad tumör orsakad av asbest, förorsakar över 100 dödsfall varje år i Sverige.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö Renoveringar Säkerhet- och larmsystem Underhåll
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Asbest orsakar skador vid inandning

Asbest ärett långfibrigt oorganiskt mineral. Det är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är när material som innehåller asbest bearbetas som fibrer frigörs och de bildar  ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar och kan orsaka skador.
Yrkesmässig användning av asbest och asbesthaltiga produkter är sedan 1982 totalförbjudet i Sverige. Det är dock ett vanligt byggmaterial i miljonprogrammets bostäder som nu är i fokus för renovering.

Mesoteliom, en elakartad tumör orsakad av asbest, förorsakar över 100 dödsfall varje år i Sverige.