Varan har lagts till i varukorgen

Utemiljöstöd att söka – nu med e-tjänst

Utemiljö 23 maj 2017
utemiljostod
Nu är det läge att söka utemiljöstödet. Gäller fastigheter och tomter i socioekonomiskt utsatta områden. Foto: Mostphotos
Årets stöd för upprustning av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden går nu att söka. 500 miljoner kronor fördelas på två ansökningsomgångar.

Stödet för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden infördes förra året och ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Sammanlagt under 2016 inkom 314 ansökningar varav 115 beviljades stöd.

Ansökning i två omgångar

För 2017 finns 500 miljoner kronor att söka i två omgångar – den första ansökningsomgången löper ut den 1 augusti och den andra den 2 oktober. Nytt för i år är att Boverket lanserar en e-tjänst där fastighetsägare och tomträttshavare ska söka stödet. För det krävs en e-legitimation.

Ansökningarna bedöms utifrån bland annat stödets syfte, vilket är att åtgärderna ska bidra till ”attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer”. De boende och andra som är verksamma i området ska vara engagerade och delaktiga i förbättringsåtgärden.

Mer info på Boverket.se

En förutsättning för att kunna få stödet är att fastigheten där åtgärden genomförs måste ligga i eller i anslutning till ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar. Det är en definition av ett bostadsområde där mer än 50 procent av hushållen har låg köpkraft. Genom en sökfunktion på Boverkets hemsida får du enkelt svar på i vilket område en fastighet ligger.

All information om ansökningarna finns på Boverkets hemsida.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Tänk på att...

  • ansökningsomgång 1 avslutas den 1 augusti och ansökningsomgång 2 avslutas den 2 oktober 2017.
  • var ute i god tid om du ska företräda till exempel ett företag eller en kommun i Boverkets e-tjänst. Det kan ta lite tid att handlägga din ansökan i systemet.
  • stöd för moms utgår endast i de fall momsen är en kostnad för sökanden. (Momsplikten för sökt åtgärd, inte vanlig verksamhet.)
  • åtgärden inte ska inledas innan ansökan har kommit in till Boverket.
  • platsen där åtgärden genomförs måste ligga i eller i anslutning till ett socioekonomiskt utsatt område.
Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Utemiljö Underhåll Renoveringar Bostäder
Fackområden

Anläggning Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Tänk på att...

  • ansökningsomgång 1 avslutas den 1 augusti och ansökningsomgång 2 avslutas den 2 oktober 2017.
  • var ute i god tid om du ska företräda till exempel ett företag eller en kommun i Boverkets e-tjänst. Det kan ta lite tid att handlägga din ansökan i systemet.
  • stöd för moms utgår endast i de fall momsen är en kostnad för sökanden. (Momsplikten för sökt åtgärd, inte vanlig verksamhet.)
  • åtgärden inte ska inledas innan ansökan har kommit in till Boverket.
  • platsen där åtgärden genomförs måste ligga i eller i anslutning till ett socioekonomiskt utsatt område.
Källa: Boverket