Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Tyck till om Energikrav BeBo
Renoveringar 8 maj 2017
langangen-energikrav
Energikrav BeBo ska stötta byggherrar som vill bygga med bättre prestanda än med BBR:s minimikrav. Foto: Anna-Klara Aspegren
Det som tidigare kallades Godhetstalen ska nu ges ut i uppdaterad version under namnet Energikrav BeBo. Till och med den 12 maj finns möjlighet att komma med synpunkter.

Nu släpper BeBo ett hjälpmedel för dig som är osäker på vilka energikrav du ska ställa på ett renoveringsprojekt: Energikrav BeBo. Detta är en uppdatering av det tidigare dokumentet ”Energirelaterade Godhetstal”, som senast uppdaterades 2013.

Bättre än BBR:s minimikrav

Syftet med Energikrav BeBo för flerbostadshus är att stötta byggherrar som vill bygga med bättre prestanda än med BBR:s minimikrav. Dokumentet anger, uppdelat per delsystem, en teknisk nivå som är värd att eftersträva ur energisynpunkt.

Genom att fastställa rekommenderade Energikrav BeBo för byggnaders och delsystems prestanda underlättar dokumentet för beställare och andra i branschen vid upphandling av både ett fullständigt renoveringsprojekt eller för ett enskilt komponentbyte.  

Ny uppdatering efter NNE

Kravnivåerna i detta dokument är bland annat avstämda mot idag gällande byggregler (BBR 24) och BeBo-projekt.

Dokumentet var tänkt att omfatta ändringarna efter införandet av NNE-kraven i byggreglerna, men eftersom detta ännu inte är gjort planeras istället ytterligare en uppdatering då det blir aktuellt.

OM Synpunkter

Synpunkter på remissversionen skickas till Åke Blomsterberg på ake.blomsterberg@wspgroup.se, senast den 12 maj.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Energieffektivisering Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Fler nyheter

OM Synpunkter

Synpunkter på remissversionen skickas till Åke Blomsterberg på ake.blomsterberg@wspgroup.se, senast den 12 maj.

Fördjupningsmaterial