Varan har lagts till i varukorgen

Tillsammans mot brott

Bestämmelser 2 maj 2017
Inbrott via dörr med kofot. tillsammans-mot-brott_mostphotos_740x413
Samarbete med alla berörda aktörer gör det brottsförebyggande arbetet effektivare och chansen att lyckas är större. Foto: Mostphotos
Tillsammans arbetar regeringen, riksdagen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra berörda aktörer med att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott.
Regeringen har nyligen överlämnat skrivelsen "Tillsammans mot brott" till riksdagen. I skrivelsen presenterar regeringen ett nationellt brottsförebyggande program med åtgärder och samverkan på nationell, regional och lokal nivå. Programmet syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lokaler Miljö Samhällsplanering Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter