Varan har lagts till i varukorgen
Så undviks risker vid förtätning
Bostäder 18 maj 2017
fortatning-webb
Förtätning innebär fördelar men också risker. Foto: Mostphotos
Felaktig samhällsplanering kan leda till både olyckor och hälsorisker. Detta vill Boverket förebygga. En vägledning ska nu ge säkrare planläggning vid framförallt förtätning.

Förtätning av befintlig bebyggelse utgör idag en betydande del av samhällsplaneringen och ofta byggs bostäder nära service och olika verksamheter. Fördelarna är flera. Exempelvis kan det leda till en mer levande stadsmiljö samt att man undviker ny exploatering i skogsområden eller liknande.

Det finns dock avigsidor. Enligt Boverket innebär förtätningen i vissa fall risker för såväl hälsa som säkerhet. Myndigheten nämner bland annat översvämning, erosion och olyckor. För att motverka detta har myndigheten tagit fram en ny vägledning.

Tanken är att vägledningen ska ge stöd för att kunna hantera riskerna i de olika skedena av planeringsprocessen, bland annat genom konkreta exempel på hur fallgropar kan undvikas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Säkerhet- och larmsystem Samhällsplanering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial