Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Råden om innemiljöutredningar har förbättrats
Innemiljö 4 maj 2017
En luftflödesmätning
En luftflödesmätning kan vara ett hjälpmedel i en innemiljöutredning men det räcker inte för att vi ska förstå varför människor mår dåligt i en byggnad. Foto: Tobias Sterner
Den så kallade SWESIAQ-modellen, som innehåller råd om hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas, har uppdaterats. Dessutom har kompletterande råd om utredning av ventilationssystem tagits fram.
Över en miljon svenskar har, enligt en nationell miljöhälsoenkät, symtom som de anser beror på inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetet. En innemiljöutredning ska ta reda på orsakerna till dessa problem. Det råder dock en allmän osäkerhet i samhället om vilka typer av orsaker man bör leta efter, därför bedrivs innemiljöutredningar idag på många olika sätt.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Om SWESIAQ-modellen

SWESIAQ står för Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate. Det är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö.

SWESIAQ-modellen är tänkt som ett stöd för innemiljöutredare och för de som upphandlar eller beställer innemiljöutredningar. Den syftar också till att öka brukarnas förståelse för innemiljöproblem och innemiljöutredningar.

SWESIAQ-modellen kan användas generellt för alla typer av byggnader med icke-industriell verksamhet: enfamiljshus, flerbostadshus, bostadsområden, skolor, förskolor och arbetsplatser.

Sju grundorsaker till dålig luftkvalitet

Innemiljöutredningen måste bedrivas med en öppenhet för många olika orsaker till innemiljö-problemen. Bland annat måste varje innemiljöutredning innehålla en genomgång av var och en av följande viktiga grundorsaker till dålig luftkvalitet:

 • Fukt i byggnadsmaterial
 • Emissioner från mikrobiell påväxt
 • Emissioner från byggnadsmaterial
 • Emissioner från inredning och aktiviteter
 • Förorenad luft via tilluften
 • Förorenad luft via okontrollerat luftläckage
 • Otillräcklig luftväxling
Källa: SWESIAQ-modellen
Bevaka ämnen i artikeln

Innemiljö Ventilation Renoveringar
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om SWESIAQ-modellen

SWESIAQ står för Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate. Det är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö.

SWESIAQ-modellen är tänkt som ett stöd för innemiljöutredare och för de som upphandlar eller beställer innemiljöutredningar. Den syftar också till att öka brukarnas förståelse för innemiljöproblem och innemiljöutredningar.

SWESIAQ-modellen kan användas generellt för alla typer av byggnader med icke-industriell verksamhet: enfamiljshus, flerbostadshus, bostadsområden, skolor, förskolor och arbetsplatser.

Sju grundorsaker till dålig luftkvalitet

Innemiljöutredningen måste bedrivas med en öppenhet för många olika orsaker till innemiljö-problemen. Bland annat måste varje innemiljöutredning innehålla en genomgång av var och en av följande viktiga grundorsaker till dålig luftkvalitet:

 • Fukt i byggnadsmaterial
 • Emissioner från mikrobiell påväxt
 • Emissioner från byggnadsmaterial
 • Emissioner från inredning och aktiviteter
 • Förorenad luft via tilluften
 • Förorenad luft via okontrollerat luftläckage
 • Otillräcklig luftväxling
Källa: SWESIAQ-modellen