Varan har lagts till i varukorgen
Nya elinstallationsregler lanserade
Elinstallation 23 maj 2017

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

  Joakim Grafström, SEK, med nya SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna med kommentarer. Foto: Manfred Otterheim
  I den nya utgåvan av Elinstallationsreglerna har bland annat skyddsutjämning förenklats och jordfelsbrytare fått en utökad användning. Möjligheten att använda ljusbågsdetektor införs även.

  Det har kommit en ny tredje utgåva av standarden SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna. Följaktligen har även SEK Handbok 444, Elinstallationsreglerna med kommentarer, kommit i en ny utgåva. Den nya standarden och handboken lanserades av SEK vid Elfack i maj i Göteborg.

  Flera nyheter och ändringar

  Bland nyheterna i den nya utgåvan är att man sett över terminologin. ”Förbud” tas bort och ersätts med ”ska inte användas”. ”Permanent ansluten” har blivit ”fast ansluten” och ”spänningsförande” ersätts med ”spänningssatt” är några exempel.

  Vidare har man i kapitel 41 under 411.3.1.2 Skyddsutjämning förenklat texten gällande skyddsutjämning till huvudjordningsskenan. Den nya texten harmoniserar nu bra med SEK Handbok 413 som handlar om skyddsutjämning i byggnader.

  Ett helt nytt avsnitt om laddning av elfordon har tillkommit och avsnitt 712 om kraftförsörjningssystem med fotoelektriska solceller har utökats rejält från fem till 20 sidor.

  Det har även skrivits in en rekommendation om utökat skydd mot ljusbågar i vissa specifika områden. Den nya produkten AFDD (ljusbågsdetektor) kommer att få en växande marknad.

  Bevaka ämnen i artikeln

  Elinstallation Projektering
  Fackområden

  El & Tele
  Mer i ämnet

  Fler nyheter