Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Markbyggande ska anpassas bättre till klimatförändringar
Hållbarhet 5 maj 2017
havsniva
På flera håll i Sverige förväntas vattennivåerna stiga längs med kusten. Framtida översvämningar kan då ställa till stora problem för byggnader som ligger nära havet. Foto: Mostphotos
Klimatet kommer att ändras på många sätt i framtiden. Följden blir att markbyggandet också måste ändras. En handlingsplan har tagits fram för att visa vilka åtgärder som myndigheter och andra behöver göra för framtida behov.
Statens geotekniska institut, SGI, ligger bakom handlingsplanen Hållbart markbyggande – en handlingsplan i ett föränderligt klimat. Den innehåller förslag på åtgärder, hur de skulle kunna genomföras och vilka som kan ta initiativ till att de genomförs för att markbyggandet ska anpassas till klimatförändringar.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

SUMMERING Målen med handlingsplanen

Fram till 2030 är SGI:s mål enligt handlingsplanen att:

Det finns ett digitalt kunskapsunderlag för markförhållanden för hela Sverige och används vid planering i samhällsbyggandet.

De som verkar inom branschen och i offentlig förvaltning har tillräcklig kunskap, kompetens och kapacitet om hållbart markbyggande för att kunna fatta långsiktiga beslut i förhållande till markförhållandena.

Det finns ekosystembaserade och resursoptimerade lösningar som tar hänsyn till markförhållanden.

Källa: Statens geotekniska institut
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Konstruktion Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

SUMMERING Målen med handlingsplanen

Fram till 2030 är SGI:s mål enligt handlingsplanen att:

Det finns ett digitalt kunskapsunderlag för markförhållanden för hela Sverige och används vid planering i samhällsbyggandet.

De som verkar inom branschen och i offentlig förvaltning har tillräcklig kunskap, kompetens och kapacitet om hållbart markbyggande för att kunna fatta långsiktiga beslut i förhållande till markförhållandena.

Det finns ekosystembaserade och resursoptimerade lösningar som tar hänsyn till markförhållanden.

Källa: Statens geotekniska institut
Fördjupningsmaterial