Varan har lagts till i varukorgen

Kraftigt höjda VA-taxor behövs i framtiden

Finansiering 30 maj 2017
duschvatten
För att klara av framtida investeringar kommer Va-taxan behöva höjas. Upp till 100 procent de närmaste 20 åren för vissa enligt en ny rapport. Foto: Mostphotos
Investeringar för befintliga och nya VA-anläggningar kräver flera miljarder mer än nu. För att kunna finansiera dessa behöver VA-taxan höjas ordentligt, i vissa fall med 100 procent under 20 år menar en ny rapport.

Idag är investeringar inom vatten och avfall cirka 12 miljarder kronor om året. För lite menar branschorganisationen Svenskt Vatten, som tillsammans med RISE, Ramböll och Ekonomihögskolan i Lund, gjort en studie över framtida investeringar inom Va-Sverige.

Stora höjningar

Jämfört med dagens nivå behöver investeringarna öka med 35 procent och ligga på en nivå av omkring 16,5 miljarder kronor per år, enligt rapporten.

Där i gör man också bedömningen att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp måste stiga med 100 procent under de närmaste 20 åren. Det skulle innebära en genomsnittlig ökning av Va-taxan med omkring 4 procent per år.

Framtida upprustningar

Till SVT nyheter säger Anna Linusson, vd för Svenskt Vatten, att om inte taxan höjs för att klara av framtida behov finns det risk att dricksvatten inte kan levereras säkert.

– I värsta fall klarar vi inte att leverera ett säkert dricksvatten och att leva upp till våra miljökrav. Vi kommer få svårigheter att klara att bygga ut till de som behöver och får svårt att klara internationella krav, säger Anna Linusson.

Investeringsutgifterna förväntas öka bland annat beroende på en förnyelse av ledningsnät och omvandlingsområden.

Andra saker som också påverkar är befolkningsökningen, ökade krav på avloppsreningsverk, krav på slamförbränning och återvinning av fosfor.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Finansiering Samhällsplanering Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial