Varan har lagts till i varukorgen
Elolyckor kan ge bestående nervskador
Arbetsmiljö 1 jun 2017
el_hand
Förra året ökade anmälningarna av elolyckor och tillbud till Elsäkerhetsverket med cirka 20 procent, visar en färsk rapport. Foto: Mostphotos (Montage)
Av de 300 elolyckor som anmäls varje år är 200 arbetsrelaterade. I Elsäkerhetsverkets nya rapport lyfter forskaren Lisa Rådman fram hur elolyckor kan ge bestående nervskador samt vikten av att få behandling i rätt tid.

I rapporten ”Elolyckor under 2016” framkommer att tre personer omkom och att 416 skadades i samband med elolyckor under förra året. I sju fall av tio har elolyckorna uppkommit bland yrkesverksamma genom ett felbeteende i elarbetet.

Det finns en dålig kännedom hos såväl elbranschen som hälso- och sjukvården om att elolyckor som i ett initialt skede inte gett påtagliga skador, i ett senare skede kan orsaka långvariga eller bestående besvär.

Fler olyckor inom elnät och elförsörjning

De flesta elolyckor under 2016 har skett inom verksamheterna elnät och elförsörjning. Vanligast är att personer omkommer av de skador de får när ström passerar igenom kroppen, så kallad strömgenomgång.

Kvarvarande nervskador och nedsatt känsel

I årets rapport har man ett särskilt avsnitt om en studie kring symptom och nervskador efter en elolycka. Studien av forskaren Lisa Rådman visar att kvarstående symptom efter elolyckor kan vara nedsatt känsel i händerna, framför allt förmågan att känna värme, kyla och även smärta. Övriga tester visar på nervskador såsom nedsatt förmåga att identifiera föremål med endast känsel samt nedsatt finmotorik.

Förbättrad säkerhetskultur

Lisa Rådman vill med sin studie visa på att en förbättrad säkerhetskultur skulle innebära att flera rapporterade om elolyckor samt att man bland annat skulle få en bättre kontroll över antalet personer som uppsöker sjukvård efter en elolycka.

Enligt Arbetsmiljöförordningen så ska alla arbetsrelaterade olyckor anmälas till Arbetsmiljöverket, men endast hälften anmäls. Studien konstaterar att säkerhetskulturen där svenska elektriker arbetar brister framför allt i antalet rapporteringar efter en elolycka. Endast en fjärdedel av alla elolyckor ledde till en kontakt med sjukvården, då främst akutsjukvård.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Elinstallation Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial